Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 9/2015

       Ngày 07 tháng 9 năm 2015, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 9 năm 2015 do Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 8/2015, dự kiến công tác tháng 9/2015; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận về kết quả công tác tháng 8/2015 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2015, như sau:

      A. Kết quả công tác tháng 8/2015

       Trong tháng 8/2015, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã hoàn thành báo cáo, trình cấp thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ-Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 và đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch theo Nghị định 115/2000/NĐ-CP. Đây là sự nỗ lực lớn của tập thể Lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Viện, đặc biệt là tinh thần, trách nhiệm công việc của chủ nhiệm đề án.

       Các công việc khác Viện tiếp tục bám sát, thúc đẩy đảm bảo tiến độ, kế hoạch. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ cần ráo riết, quyết liệt hơn nữa để đảm bảo chung kế hoạch đề ra như nhiệm vụ Thường xuyên theo chức năng; chương trình hành động quốc gia về du lịch…

      B. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2015

      1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch

       1.1. Các đề án quy hoạch được giao:

       – Hoàn thành báo cáo Tổng cục Du lịch trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Công văn xin ý kiến các Bộ, ngành và địa phương đề án Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.     

       – Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu (đợt 1) thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 theo kế hoạch.

       – Phòng Quy hoạch Phát triển Du lịch chuẩn bị hồ sơ, đơn tham gia đấu thầu 03 đề án Quy hoạch Khu du lịch quốc gia năm 2015 theo kế hoạch của Tổng cục Du lịch.

       – Phòng Tổ chức – Hành chính chủ động liên hệ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên về kế hoạch tổ chức phổ biến và thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ-Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

      2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-môi trường và Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

       – Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch và dự toán nhiệm vụ Tổ chức tập huấn bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch trình Bộ VHTTDL phê duyệt trước ngày 15/9/2015 và tổ chức triển khai thực hiện.

  – Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế đôn đốc các chủ nhiệm triển khai thực hiện 05 đề tài NCKH cấp cơ sở theo kế hoạch.

  – Chủ trì các nhiệm vụ thuộc Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: Tổ chức Đoàn ra; Nhiệm vụ thông tin khoa học công nghệ; và, nhiệm vụ Thu thập, phân tích các chính sách ban hành của Nhà nước và các địa phương có liên quan đến du lịch khẩn trương hoàn thiện thuyết minh, dự toán theo ý kiến Hội đồng thẩm định trình Tổng cục Du lịch phê duyệt trước 15/9/2015 và tổ chức triển khai thực hiện.

  3. Nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch

  – Hoàn chỉnh dự thảo theo góp ý của các chuyên gia về Tài liệu hướng dẫn “Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển du lịch” trình Tổng cục Du lịch cho ý kiến chỉ đạo.

  – Chủ trì các nhiệm vụ khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ năm 2015 theo kế hoạch được duyệt: (1) Nghiên cứu xây dựng sản phẩm đặc thù vùng miền núi phía Bắc (Tây Bắc + Đông Bắc); (2) Hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch Hậu Giang; (3) Nghiên cứu xây dựng sản phẩm đặc thù vùng đồng bằng sông Hồng; (4) Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; và (5) Tổ chức khảo sát 7 vùng du lịch và Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam.

  4. Công tác quy hoạch phát triển du lịch với các địa phương

  – Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc đến năm 2030: Hoàn thiện báo cáo lần 3 theo góp ý của các Sở, ban ngành tỉnh Thái Nguyên và chuyển địa phương để báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

  – Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030: Báo cáo Viện và báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn (lần 1).

  – Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: Bám sát các cơ quan, đơn vị có liên quan, khi có kinh phí tổ chức triển khai theo kế hoạch.

  5. Công tác tổ chức, hành chính và tài chính

  – Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện (theo NĐ-115 của Chính phủ) sau khi được phê duyệt.

  –  Tiếp tục thực hiện các nội dung theo kế hoạch được duyệt về xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Viện theo Quyết định 367/QĐ-TCDL và quyết định phê duyệt đề án kiện toàn Viện.

  – Thực hiện xét nâng lương đợt 2/2015 theo quy định.

  – Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp với Công đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức Rằm trung thu tại Trung tâm Thông tin du lịch.

  – Phòng Kế toán khẩn trương thông báo cho các chủ trì/ chủ nhiệm các nhiệm vụ về kế hoạch tiết kiệm chi theo yêu cầu của Tổng cục Du lịch.

  – Hoàn tất thủ tục thanh quyết toán đối với các nhiệm vụ Chương trình Hành động quốc gia về du lịch đã thực hiện (tổ chức 02 Hội thảo).

  6. Các công việc khác

  – Hoàn chỉnh nội dung đề xuất góp ý xây dựng Luật Du lịch theo yêu cầu.

  – Cử 02 cán bộ tham dự các khóa tập huấn do Trung tâm Công nghệ Thông tin (Bộ VHTTDL) tổ chức;

  – Tham dự các Hội thảo: Nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo môi trường du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong thời kỳ hội nhập và phát triển; Hội thảo liên kết phát triển du lịch tiểu vùng Đông Bắc tại Bắc Kạn.

  – Tổ chức Chương trình trải nghiệm thực tế tại Mù Cang Chải, Yên Bái.

  – Hoạt động kỷ niệm ngày Du lịch Thế giới 27/9.

  – Đề nghị Trưởng các đơn vị yêu cầu cán bộ, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình khẩn trương hoàn thành báo cáo kết quả công tác tháng 8/2015 của cá nhân, báo cáo Viện trưởng (qua Phòng TC-HC) trước 18/9/2015.

        Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

        Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thông báo./.

  category

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *