Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 7/2014

     Ngày 30 tháng 6 năm 2014, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 7 năm 2014 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 6, dự kiến công tác tháng 7/2014; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2014, như sau:

     1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch

     a). Các đề án quy hoạch được giao:

     – Trình Tổng cục Du lịch, báo cáo Hội đồng thẩm định (Bộ VHTTDL) 02 Quy hoạch vùng: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ.

     – Hoàn thiện báo cáo QHTTPT Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, Tây Ninh theo ý kiến của các sở, ban ngành địa phương trình Tổng cục Du lịch, báo cáo Bộ VHTTDL.

     – Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức phổ biến và triển khai 02 đề án quy hoạch vùng còn lại: vùng Bắc Trung Bộ tại Thừa Thiên Huế và vùng Tây nguyên tại Buôn Ma Thuột.

     – Hoàn thành kế hoạch triển khai đề án Phát triển du lịch biển đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020 trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

     b). Các dự án quy hoạch địa phương:

     – Ký hợp đồng và triển khai thực hiện dự án “Quy hoạch phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La”.

     – Chủ trì các dự án: Khu DL quốc gia Mộc Châu; Điều chỉnh QHTTPTDL tỉnh Sơn La; QHPTDL tỉnh Hòa Bình bám sát tiến độ, chủ động liên hệ với địa phương xúc tiến công việc.

     – Phòng TC-HC phối hợp với Sở VHTTDL Hà Nội hoàn thành ký hợp đồng đề cương dự án Quy hoạch Ba Vì.

     – Cử đoàn công tác làm việc với Sở VHTTDL Thái Nguyên về quy hoạch khu du lịch hồ Núi Cốc thành Khu du lịch quốc gia.

     – Các dự án khác: Yêu cầu chủ trì thực hiện các dự án chủ động thực hiện các công việc đảm bảo tiến độ và các thủ tục tài chính theo quy định.

     2. Nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường

     – Hoàn thiện báo cáo đề tài NCKH cấp Bộ năm 2013 “Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam” theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở báo cáo Bộ tổ chức nghiệm thu.

     – Thực hiện đề tài NCKH 2013-2014 “Đề xuất tiêu chí đánh giá thương hiệu kinh doanh du lịch Việt Nam” và 05 đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2014 theo kế hoạch.

     – Yêu cầu Phòng QLKH&HTQT:

     + Thúc đẩy việc ký hợp đồng triển khai thực hiện đề tài 2014-2015: “Nguyên tắc, tiêu chí và định hướng giải pháp xây dựng sản phẩm đặc trưng theo vùng du lịch Việt Nam”.

     + Chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long; hợp tác với ILO,…

     – Phòng NCCS Du lịch tiếp tục bám sát nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch” (giai đoạn 2) và nhiệm vụ biến đổi khí hậu.

     3. Làm việc với cơ quan liên quan hoàn thiện nhiệm vụ Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch 2014-2020.

     4. Yêu cầu trưởng nhóm các nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2013:“Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch”; “Xây dựng Chương trình quản lý chất lượng du lịch” và “Nghiên cứu hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch biển đảo” khẩn trương hoàn thành, báo cáo Tổng cục Du lịch tổ chức nghiệm thu.

     5. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

     – Triển khai thực hiện các công việc liên quan đến cải tạo sửa chữa theo kế hoạch.

     – Hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2015.

     – Chuẩn bị, tham gia hưởng ứng các ngày truyền thống : Ngày Du lịch Việt Nam 09/7, ngày 27/7 và kế hoạch nghỉ mát đầu tháng 8/2014.

     – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

     Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

     Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng TC-HC Nguyễn Quốc Hưng xin thông báo./.

  category

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *