Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 6/2014

     Ngày 03 tháng 6 năm 2014, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 6 năm 2014 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 5, dự kiến công tác tháng 6/2014; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2014, như sau:

     1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch

     a). Các đề án quy hoạch được giao:

     – Đề án Du lịch cộng đồng; biên giới; biển đảo: Giao PVT. Phạm Trung Lương chỉ đạo xây dựng, báo cáo cấp thẩm quyền theo yêu cầu.

     – Phổ biến triển khai 03 QHTTPT Du lịch vùng: Nhóm thực hiện khẩn trương hoàn tất các nội dung trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt; phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương tổ chức Hội nghị phổ biến theo kế hoạch.

     – 05 QHTTPT Du lịch năm 2013-2014:

     + 02 Quy hoạch vùng: Chủ trì đề án tổng hợp ý kiến góp ý của các địa phương tại hội thảo; tiếp thu ý kiến chuyên gia EU, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo trình Lãnh đạo TCDL, báo cáo Bộ trong tháng 6/2014.
     + 03 Quy hoạch Khu DLQG: Báo cáo và hoàn thiện quy hoạch theo ý kiến của Lãnh đạo TCDL; chủ trì các nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch khảo sát bổ sung nếu cần thiết.

     b). Các dự án quy hoạch địa phương:

     – Ký hợp đồng và triển khai thực hiện dự án “Rà soát, cập nhật, bổ sung số liệu, hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu” đảm bảo kế hoạch.

     – Chủ trì các dự án chuẩn bị nội dung, báo cáo Lãnh đạo Viện:

     + Dự án “Điều chỉnh, bổ sung QHTTPTDL tỉnh Sơn La”, báo cáo trong tuần từ 16 ~ 20/6/2014;
     + Dự án “QHPTDL tỉnh Hòa Bình” báo cáo trong tuần từ 23 ~ 27/6/2014.

     – Yêu cầu chủ trì dự án QHPTDL vùng lòng hồ thủy điện Sơn La khẩn trương trình duyệt kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện.

     – Phòng TC-HC phối hợp với Phòng QHPTDL (a.Cầm), lập hợp đồng đề cương với Sở VHTTDL Hà Nội về dự án Quy hoạch Ba Vì.

     – Các dự án khác: Yêu cầu chủ trì thực hiện các dự án chủ động thực hiện các công việc đảm bảo tiến độ và các thủ tục tài chính theo quy định.

     2. Nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường

     – Đề tài NCKH năm 2013-2014 “Đề xuất tiêu chí đánh giá thương hiệu kinh doanh du lịch Việt Nam”: Triển khai, thực hiện theo kế hoạch.

     – Chủ trì và nhóm chuyên môn đề tài “Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam” hoàn tất các nội dung và thủ tục, báo cáo Bộ nghiệm thu trong tháng 6/2014.

     – Yêu cầu Phòng QLKH&HTQT:

     + Bám sát Vụ KHCNMT (Bộ) ký hợp đồng triển khai thực hiện đề tài 2014-2015: “Nguyên tắc, tiêu chí và định hướng giải pháp xây dựng sản phẩm đặc trưng theo vùng du lịch Việt Nam”.
     + Hoàn thành dự thảo nhiệm vụ thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long, lập tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục.
     + Chuẩn bị các nội dung làm việc với ILO, hợp tác với Hàn Quốc…
     + Xây dựng kế hoạch xuất bản bản tin, thực hiện Quy chế trang web, Quy chế Thư viện,…

     – Phòng NCCS Du lịch bám sát Vụ Kế hoạch, Tài chính (TCDL), hoàn thiện đề cương, dự toán nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch” (giai đoạn 2) và nhiệm vụ biến đổi khí hậu.

     3. Tiếp tục bám sát, thực hiện theo chỉ đạo về Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch 2014-2020.

     4. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2013: Yêu cầu trưởng nhóm 03 nhiệm vụ: “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch”; “Xây dựng Chương trình quản lý chất lượng du lịch” và “Nghiên cứu hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch biển đảo” khẩn trương hoàn thành, báo cáo Tổng cục Du lịch tổ chức nghiệm thu.

     5. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

     – Khẩn trương thực hiện các công việc liên quan đến cải tạo sửa chữa theo kế hoạch.

     – Hoàn thành phê duyệt báo cáo quyết toán 2013 và xây dựng ngân sách năm 2015.

     – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

     Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

     Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng TC-HC Nguyễn Quốc Hưng thông báo tới các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện./.

  category

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *