Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban (tháng 4 – 2011)

   

  TỔNG CỤC DU LỊCH
  VIỆN NCPT DU LỊCH
   


  Số:         /TB-VDL
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
   


  Hà Nội, ngày   7    tháng 4  năm 2011
   
  THÔNG BÁO GIAO BAN
  (Tháng 4/2011)
   
  Ngày 7 tháng 4 năm 2011, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng. Sau khi kiểm điểm kết quả công tác tháng  3, quý I/2011, dự kiến công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 4, quý II/2011 và nghe ý kiến của các thành viên cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:
   
  1. Các nhiệm vụ, đề tài, dự án phát triển du lịch
  1.1 Ban chuyên môn ĐMC Chiến lược hoàn thiện báo báo; Thư ký Đề án kết hợp với chủ trì/chủ nhiệm các Đề án: Chiến lược, Cộng đồng hoàn thiện các bước trình Chính phủ phê duyệt.
  1.2 Đề án QHTT: Tổ chức khảo sát nước ngoài, BCM xúc tiến các chuyên đề hoàn thành theo kế hoạch; ĐMC triển khai thực hiện theo tiến độ.
  1.3 Chủ trì/chủ nhiệm nhiệm vụ sinh thái tiếp tục triển khai theo kế hoạch; Phòng KTDL phối hợp với Vụ Lữ hành tham gia thực hiện Thông tư quản lý kh, tuyến, điểm du lịch.
  1.4 Chủ trì Đề án Thác Bản Giốc tiếp tục thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
  1.5 Chủ trì/chủ nhiệm đề án ĐB sông Hồng và Điều chỉnh QH Phú Quốc tiếp tục hoàn thiện đề cương, dự toán trình phê duyệt.
  1.6 Các chủ trì đề tài năm 2009: (1)“Các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động phát triển du lịch ở VN”, (2) “Thực trạng và giải pháp phát triển các khu du lịch quốc gia biển miền Trung VN” khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng hợp, nghiệm thu và hoàn tất trong quý II/2011.
  1.7 Phòng TT-KH-CN thực hiện các phần việc theo kế hoạch; Đảm bảo theo kế hoạch và thời gian đưa các nội dung báo cáo, giao ban,…lên trang web của Viện; Phối hợp cùng phòng TC-HC xúc tiến các đơn vị, cá nhân đăng ký đề tài năm 2012 trước ngày 15/4/2011.
  1.8 Phòng Đào tạo – Hợp tác quốc tế thực hiện các phần việc theo kế hoạch; Chủ động làm việc với bên liên quan, xúc tiến các công việc thuộc dự án với Tây Ban Nha,…Hoàn thiện tài liệu đào tạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.
  1.9 Hội đồng khoa học xem xét, phê duyệt đề cương, dự toán và tổ chức triển khai thực hiện 04 đề tài cơ sở năm 2011.
  1.10 Các chủ trì/chủ nhiệm, BCM các dự án quy hoạch với các địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Yên, Kiên Giang,..chủ động công việc, liên hệ với các địa phương thực hiện theo kế hoạch, tiến độ.
   
  2. Các nhiệm vụ khác
  2.1 Phòng TC-HC thực hiện các công việc phục vụ thi tuyển viên chức và công tác cán bộ; Theo dõi, xúc tiến hoàn thiện dự án cải tạo Trụ sở.
  2.2 Phòng Kế toán hoàn thiện quyết toán năm 2010; Phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thành và đưa vào áp dụng Quy chế chi tiêu nội bộ trong quý II/2011; Các công việc liên quan đến giải quyết tồn động 12 dự án.
   
  Các nhiệm vụ khác không nhắc tên tại Thông báo này, yêu cầu các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
  Căn cứ các nội dung trên, Viện trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chủ động thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương. Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo./.
   
   

   

  Nơi nhận:
  – Lãnh đạo Viện;
  – Các đơn vị thuộc Viện;
  – Lưu: VT, TC-HC.
  TL.VIỆN TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
   
   
   
   
   
   
  Phạm Đình Thuấn
   

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *