Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 3/2013


  THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA VIỆN TRƯỞNG
   TẠI GIAO BAN VIỆN THÁNG 3/2013

  Ngày 01 tháng 3 năm 2013, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 3 năm 2013 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi nghe kiểm điểm công tác tháng 2, dự kiến công tác tháng 3/2013 và các ý kiến thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2013, như sau:

  1. Phòng TC-HC phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phổ biến Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030” trình Viện trưởng theo kế hoạch.
  2. Phòng Kế toán phối hợp phòng TC-HC, QH-PTDL liên hệ, làm việc với cơ quan liên quan hoàn thành 05 dự toán thuộc các đề án quy hoạch năm 2013 trình phê duyệt.
  3. Giao chị Thơ (Thư ký Ban chỉ đạo) phối hợp với các chủ trì nhiệm vụ 03 đề án phát triển du lịch chuyển tiếp từ năm 2009 (Biển, đảo; Biên giới và Du lịch cộng đồng) chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các đề án trình Bộ trưởng phê duyệt.
  4. Phòng TC-HC đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định 03 đề án Quy hoạch phát triển du lịch vùng năm 2012; các chủ nhiệm 03 đề án tiếp thu hoàn chỉnh đề án sau khi có ý kiến góp ý của các  Bộ, ngành, địa phương.
  5. Phân công PVT. Phạm Trung Lương chỉ đạo, giao chị Thơ chủ trì thực hiện Hội thảo “Phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam trong khuôn khổ hội chợ quốc tế tại Hà Nội”.
  6. Phân công PVT. Trương Sỹ Vinh chỉ đạo công tác chuẩn bị đăng ký nội dung trưng bày triển lãm tại Hội chợ tháng 4/2013.
  7. Công tác TC-HC và Kế toán:
  – Hoàn thành sắp xếp bộ máy, nhân sự theo Quyết định 635/QĐ-TCDL;
  – Thúc đẩy việc thanh lý tài sản theo quy định với các tài sản đã được Tổng cục phê duyệt (Ôtô, trang thiết bị);
  – Hoàn thành kế hoạch chi tiết công tác năm 2013 của Viện và các đơn vị trong Viện;
  – Chuẩn bị kế hoạch tiếp nhận và quản lý, phân phối các trang thiết bị từ dự án EU tới các đơn vị trong Viện;
  – Phòng Kế toán rà soát đôn đốc các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn tất các chứng từ, thủ tục để thanh quyết toán; nhanh chóng chuyển tiền, thanh toán, thực hiện các nội dung triển khai công tác tài chính 2013.
  8. Phân công PVT. Đỗ Thị Thanh Hoa chỉ đạo, giao chị Thơ chuẩn bị, thực hiện các nội dung công việc liên quan dự án EU; chủ trì các nhiệm vụ thuộc dự án với TBN làm báo cáo các công việc và hoàn tất thanh quyết toán.
  9. PVT. Phạm Trung Lương hoàn tất các công việc và thanh quyết toán nhiệm vụ Biến đổi khí hậu trong tháng 3/2013.
  10. Về công tác quy hoạch với các địa phương: Thúc đẩy việc thanh, quyết toán; hoàn tất công việc theo tiến độ, chú ý một số dự án liên quan Phú Quốc, lai Châu, Ninh Thuận, Sơn La…
  11. Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

  Viện trưởng yêu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

                                                                            TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

                                                                                   Phạm Đình Thuấn

   

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *