Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 12/2014

     Ngày 02 tháng 12 năm 2014, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 12 năm 2014 do Phó Viện trưởng Trương Sỹ Vinh chủ trì (nhận ủy quyền của Viện trưởng do bận công tác). Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 11, dự kiến công tác tháng 12/2014; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Phó Viện trưởng Trương Sỹ Vinh kết luận về kết quả công tác tháng 11 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2014, như sau:

     A. Kết quả công tác tháng 11/2014

     Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động (đặc biệt là các chủ nhiệm) của Viện NCPT du lịch đã nỗ lực hoàn thành hồ sơ 03 đề án, báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định (02 quy hoạch vùng và Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Tây Ninh). Tuy nhiên, một số nhiệm vụ khác còn chậm so với tiến độ đề ra, cần cố gắng hơn nữa.

     B. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2014

      1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch

     1.1. Các đề án quy hoạch được giao:

     – Bám sát các cơ quan liên quan (Vụ Kế hoạch, Tài chính – Bộ VHTTDL, Văn phòng Chính phủ) về tình hình phê duyệt 02 đề án quy hoạch vùng (vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; vùng Đông Nam Bộ) và đề án quy hoạch khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh.
     – Bám sát việc thu thập ý kiến các Bộ, ngành và địa phương đề án quy hoạch khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ – Pá Khoang, tỉnh Điện Biên.
     – Khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Tổng cục Du lịch đề án quy hoạch khu du lịch quốc gia Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.
     – Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức phổ biến, triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ (tại Quảng Bình) và vùng Tây Nguyên (tại Lâm Đồng) theo kế hoạch được duyệt.

     1.2. Các dự án quy hoạch địa phương:

     – Chủ động bám sát, thực hiện các dự án: Sơn La (02 dự án), Quảng Trị, Bình Định…..và hoàn tất chuyên môn các dự án khác.
     – Hoàn thiện các thủ tục, ký hợp đồng thực hiện các dự án Bắc Kạn, Bà Rịa-Vũng Tàu…bám sát dự án khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên xúc tiến các thủ tục đấu thầu theo quy định.
     – Phòng Kế toán rà soát các dự án còn tồn đọng về tài chính, soạn công văn trình Lãnh đạo Viện phụ trách xem xét, quyết định.

     2. Nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường

     – Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH 2013-2014 “Đề xuất tiêu chí đánh giá thương hiệu kinh doanh du lịch Việt Nam”.
     – Phòng QLKH&HTQT bám sát, thúc đẩy 05 chủ trì các đề tài NCKH cấp cơ sở và hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu trước ngày 20/12/2014.

     3. Đề nghị PVT. Phạm Trung Lương tiếp tục bám sát tình hình phê duyệt nhiệm vụ Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

     4. Chương trình hành động quốc gia về du lịch

     – Nghiệm thu nhiệm vụ: “Xây dựng Chương trình quản lý chất lượng du lịch” và “Nghiên cứu hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch biển đảo”.
     – Làm Tờ trình báo cáo Tổng cục Du lịch đề nghị Bộ nghiệm thu nhiệm vụ Chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long.
    – Triển khai thực hiện theo kế hoạch nhiệm vụ thuộc Chương trình HĐQG 2014 sau khi được Tổng cục Du lịch phê duyệt đề cương, dự toán và tổ chức phổ biến tại các hội nghị tại Quảng Bình và Lâm Đồng: nhiệm vụ “Xây dựng mô hình phát triển sản phẩm Homestay và tổ chức phổ biến, chuyển giao cho các địa phương” và nhiệm vụ “Xây dựng cẩm nang hướng dẫn lập quy hoạch phát triển du lịch.

     5. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

     – Hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm lại và một số báo cáo liên quan tổ chức cán bộ.
     – Triển khai xây dựng đề án Tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Nghị định 115) theo kế hoạch.
     – Phòng Kế toán rà soát từng đề án, nhiệm vụ; làm công văn đôn đốc các đơn vị, các chủ trì, chủ nhiệm và các cá nhân liên quan hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán và các thủ tục chuyên môn khác xong trước ngày 20/12/2014 để kết thúc năm tài chính 2014 theo đúng quy định. Phối hợp phòng TC-HC làm các thủ tục gia hạn với các đề án, nhiệm vụ chuyển tiếp sang năm 2015 theo quy định.
     – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
     Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

     Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng TC-HC Nguyễn Quốc Hưng xin thông báo./.

  category

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *