Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 11/2014

     Ngày 06 tháng 11 năm 2014, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 11 năm 2014 do Phó Tổng cục trưởng, kiêm Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 10, dự kiến công tác tháng 11/2014; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2014, như sau:

     1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch

     1.1. Các đề án quy hoạch được giao:

     – Hoàn thiện hồ sơ 02 đề án quy hoạch vùng (vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; vùng Đông Nam Bộ) và đề án quy hoạch khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
     – Gửi báo cáo xin ý kiến các Bộ, ngành và địa phương liên quan đề án quy hoạch khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ-Pá Khoang, tỉnh Điện Biên.
     – Khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Tổng cục Du lịch đề án quy hoạch khu du lịch quốc gia Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.
     – Hoàn thành trình cấp thẩm quyền phê duyệt triển khai, phổ biến 02 đề án quy hoạch vùng (vùng Bắc Trung Bộ; vùng Tây nguyên) và Đề án Phát triển du lịch biển đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020.

     1.2. Các dự án quy hoạch địa phương:

     – Phối hợp với Sở, ban ngành Sơn La công bố dự án quy hoạch khu du lịch quốc gia Mộc Châu theo kế hoạch.
     – Chủ động bám sát, thực hiện các dự án: Sơn La (02 dự án), Quảng Trị, Bình Định, Hồ Núi Cốc, Bắc Kạn, Ba Vì, Bà Rịa-Vũng Tàu…

     2. Nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường

     – Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH 2013-2014 “Đề xuất tiêu chí đánh giá thương hiệu kinh doanh du lịch Việt Nam”.
     – Phòng QLKH&HTQT bám sát, thúc đẩy tiến độ các đề tài NCKH cấp Bộ, cấp cơ sở; thực hiện các nội dung thuộc nhiệm vụ Thông tin-Khoa học-Công nghệ năm 2014; triển khai các nhiệm vụ với Hàn Quốc.

     3. Đề nghị PVT. Phạm Trung Lương tiếp tục bám sát tình hình phê duyệt nhiệm vụ Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

     4. Chương trình hành động quốc gia về du lịch

     – Nghiệm thu nhiệm vụ: “Xây dựng Chương trình quản lý chất lượng du lịch” và “Nghiên cứu hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch biển đảo”. 
     – Triển khai, thực hiện nhiệm vụ Chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long theo kế hoạch.
     – Hoàn thành phê duyệt đề cương, dự toán các nhiệm vụ:
     + Nhiệm vụ: “Xây dựng mô hình phát triển sản phẩm Homestay và tổ chức phổ biến, chuyển giao cho các địa phương” (Phòng NCCSDL chủ trì).
     + Nhiệm vụ “Xây dựng cẩm nang hướng dẫn lập quy hoạch phát triển du lịch (Phòng QHPTDL chủ trì).

     5. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

     – Hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm lại và một số công việc khác liên quan tổ chức cán bộ.
     – Hoàn thành đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.
     – Phê duyệt kế hoạch, tổ chức xây dựng đề án Tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Nghị định 115) theo kế hoạch.
     – Phòng TC-HC tiếp tục kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định của cơ quan ; phòng Kế toán đôn đốc các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán đảm bảo thời gian theo quy định.
     – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
     Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

     Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng TC-HC Nguyễn Quốc Hưng xin thông báo./.

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *