Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 10/2015

        Ngày 12 tháng 10 năm 2015, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 10 năm 2015 do Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 9/2015, dự kiến công tác tháng 10/2015; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận về kết quả công tác tháng 9/2015 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2015, như sau:

  A. Kết quả công tác tháng 9/2015

  Viện đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, cá nhân (đặc biệt là chủ trì các nhiệm vụ) đã chủ động triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong tháng 9/2015, 02 nhiệm vụ quan trọng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể: đề án QHTTPT Khu DLQG Điện Biên Phủ-Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 24/8/2015; đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện theo Nghị định 115/2000/NĐ-CP đã được Bộ trưởng Bộ VHTTDL phê duyệt ngày 31/8/2015.

  Các nhiệm vụ khác đã được triển khai, tuy nhiên, cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa đảm bảo tiến độ, chất lượng nhiệm vụ.

  B. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2015

  1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch

  1.1. Các đề án quy hoạch được giao:

  – Xây dựng kế hoạch, thực hiện in ấn tài liệu; dự thảo Công văn trình Tổng cục Du lịch gửi UBND tỉnh Điện Biên về việc phối hợp tổ chức công bố đề án Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ-Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

  – Theo dõi đôn đốc, thu thập, tổng hợp các ý kiến góp ý của các Bộ ngành, địa phương liên quan đề án QHTTPT Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

  – Ký hợp đồng chuyên môn, triển khai theo kế hoạch Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

  2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-môi trường và Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

  – Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế:

  + Bám sát các Vụ chức năng, hoàn thiện đề cương, dự toán nhiệm vụ Tổ chức tập huấn bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch trình Bộ VHTTDL phê duyệt.

  + Đôn đốc các chủ nhiệm triển khai thực hiện 05 đề tài NCKH cấp cơ sở, chuẩn bị hội thảo trong tháng 11/2015.

  – Phòng Kế toán, Phòng Nghiên cứu Chính sách du lịch thống nhất, hoàn thiện đề cương, dự toán nhiệm vụ Thu thập, phân tích các chính sách ban hành của Nhà nước trình Tổng cục Du lịch phê duyệt cùng 02 nhiệm vụ (nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng): Tổ chức Đoàn ra; Nhiệm vụ thông tin khoa học công nghệ.

  3. Nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch

  – Bám sát Vụ KH,TC (Bộ) về tình hình phê duyệt, thông qua bộ Tài liệu “Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý và điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch”.

  – Triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ còn lại năm 2015 theo kế hoạch đã được phê duyệt:

  + Nhiệm vụ “Hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch Hậu Giang”: Xây dựng các chuyên đề; tổ chức lớp tập huấn; nghiệm thu cẩm nang, biển hiệu; và phối hợp với Sở VHTTDL kiểm tra chất lượng các vật tư, sản phẩm hỗ trợ

  + Nhiệm vụ “Tổ chức khảo sát 7 vùng du lịch và Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam”: Khảo sát các tỉnh thuộc vùng Tây nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ (từ 14/10- 21/10/2015) và làm việc với Sở Du lịch Hà Nội.

  + Thực hiện công việc chuyên môn theo kế hoạch các nhiệm vụ: Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm đặc thù vùng miền núi phía Bắc” và “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm đặc thù vùng đồng bằng sông Hồng”.

  4. Công tác quy hoạch phát triển du lịch với các địa phương

  – Chuẩn bị báo cáo địa phương (lần 2) dự án Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.

  – Báo cáo địa phương (lần 1) dự án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

  – Tổ chức khảo sát (đã thực hiện từ 06-10/10/2015), thu thập dữ liệu tài liệu, dữ liệu và thực hiện công việc chuyên môn dự án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

  – Tiếp tục bám sát các địa phương dự án với Quảng Trị, Bình Định…theo kế hoạch.

  5. Công tác tổ chức, hành chính và tài chính

  – Hoàn thành dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện NCPT Du lịch và dự thảo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện NCPT Du lịch theo Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện theo Nghị định 115 trình Tổng cục Du lịch phê duyệt.

  – Triển khai, sắp xếp tổ chức, nhân sự theo đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện theo Nghị định 115/2000/NĐ-CP đã được phê duyệt.

  – Xây dựng dự thảo Quy chế nâng lương trước thời hạn.

  – Xét nâng lương đợt 2/2015.

  – Triển khai thực hiện theo kế hoạch công tác và kế hoạch năm 2015.

  6. Các công việc khác

  – Hoàn chỉnh nội dung đề xuất góp ý xây dựng Luật Du lịch theo yêu cầu.

  – Dự Hội thảo “Xây dựng phát triển sản phẩm du lịch Văn hóa, Tâm linh – Sinh thái vùng Yên Tử” tại TP. Bắc Giang (đã tham dự ngày 07/10/2015).

  – Thực hiện khám bệnh cho cán bộ, viên chức và người lao động.

        Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

        Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thông báo./.

  category

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *