Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 01/2016

     Ngày 04 tháng 01 năm 2016, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 01 năm 2016 do Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 12/2015, dự kiến công tác tháng 01/2016; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận về kết quả công tác tháng 12/2015 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2016, như sau:

  A. Kết quả công tác tháng 12/2015

  Trong tháng 12/2015, Viện đã tích cực triển khai, hoàn thiện các nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ, kế hoạch năm 2015; đã tổ chức rất nhiều hội thảo, hội nghị xin ý kiến các chuyên gia, các nhà quản lý, chuyên môn để hoàn thiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Tập thể lãnh đạo Viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đã nỗ lực, xúc tiến các công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  B. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2016

  1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch

       1.1. Các đề án quy hoạch được giao:

  – Hoàn thành in ấn phục vụ công bố, quy hoạch theo kế hoạch của UBND tỉnh Điện Biên; Phòng Quy hoạch phát triển du lịch chủ động liên hệ với Điện Biên để phối hợp tổ chức phổ biến, công bố theo kế hoạch Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ-Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030:

  – Bám sát Vụ KHTC (Bộ), báo cáo Hội đồng thẩm định của Bộ theo yêu cầu Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030:.

  – Hoàn thành dự thảo báo cáo tổng hợp Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

  – Phê duyệt kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030.

  1.2. Các đề án/dự án quy hoạch với các địa phương

  – Thực hiện báo cáo theo yêu cầu địa phương Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.

  – Hoàn thiện báo cáo theo ý kiến của các Sở, ban ngành Bắc Kạn và Bộ VHTTDL Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

  – Nghiệm thu khối lượng công việc và chuẩn bị báo cáo địa phương lần 1 (dự kiến 20-25/01/2016) Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

  – Cập nhật các dữ liệu đến năm 2015 dự án Bình Định theo yêu cầu của địa phương; tiếp tục bám sát Dự án với Quảng Trị, báo cáo thẩm định khi có yêu cầu của địa phương.

  2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-môi trường và Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

  – Hoàn thành thanh quyết toán 05 đề tài NCKH cấp cơ sở 2015.

  – Hoàn thành thanh quyết toán nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch năm 2015.

  – Hoàn tất các thủ tục nghiệm thu 02 nhiệm vụ thường xuyên (còn lại) theo chức năng năm 2015.

  + Nhiệm vụ thông tin khoa học công nghệ.

  + Thu thập, phân tích các chính sách ban hành của Nhà nước và các địa phương có liên quan đến du lịch.

  3. Nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch

  Hoàn tất các thủ tục, báo cáo Tổng cục Du lịch tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ trong tháng 01/2016:

  – Nhiệm vụ “Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý và điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch”.

  – Nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm đặc thù vùng đồng bằng sông Hồng”.

  – Nhiệm vụ “Hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch Hậu Giang”.

  – Nhiệm vụ “Tổ chức khảo sát 7 vùng du lịch và Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam”.

  – Nhiệm vụ “Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

  – Nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm đặc thù vùng miền núi phía Bắc”.

  4. Công tác tổ chức, hành chính và tài chính

  – Triển khai, sắp xếp tổ chức, tuyển dụng nhân sự theo đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện theo Nghị định 115/2000/NĐ-CP đã được phê duyệt.

  – Tiếp tục bám sát Vụ TCCB (Tổng cục Du lịch) về dự thảo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện NCPT Du lịch theo Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện theo Nghị định 115 đã trình Tổng cục Du lịch.

  – Xây dựng và ban hành kế hoạch công tác năm 2016 của Viện và các đơn vị.

  – Đôn đốc các đơn vị, cá nhân hoàn thành đánh giá cán bộ, viên chức và người lao động năm 2015 và ra Thông báo về việc kiểm soát, thực hiện nội quy, quy định của cơ quan theo Luật lao động hiện hành.

  – Báo cáo Tổng kết năm 2015, triển khai nhiệm vụ 2016 và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Thân 2016.

  – Phòng Kế hoạch, Tài chính đôn đốc các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán, đảm bảo kế hoạch năm tài chính 2015.

  5. Các công việc khác

  – Tiếp tục tham gia sửa đổi, bổ sung Luật du lịch (sửa đổi) theo yêu cầu của Tổng cục Du lịch.

  – Làm việc với chuyên gia dự án EU (chuyên gia dự án EU làm việc tại Viện).

  – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Bộ, Tổng cục giao.

       Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

       Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thông báo./.

  category

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *