Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Quyết định số 486/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc “Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP”

Quyết định số 486/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc “Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021”
Download tại file đính kèm!

Bài cùng chuyên mục