Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030

Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Xem và tải tại file đính kèm!

2021-6-23 – 05-CT.TW

Bài cùng chuyên mục