Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2011

Khách quốc tế đến nước ta trong bốn tháng đầu năm ước tính đạt 1971,5 nghìn lượt người, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt 1163,7 nghìn lượt người, tăng 3%; đến vì công việc 338,2 nghìn lượt người, giảm 3,7%; thăm thân nhân đạt 341,5 nghìn lượt người, tăng 62,8%.

Trong bốn tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến nước ta từ hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ đều tăng, trong đó khách đến từ Trung Quốc là 375,6 nghìn lượt người, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc 187,8 nghìn lượt người, tăng 6,6%; Nhật Bản 177,6 nghìn lượt người, tăng 21%; Hoa Kỳ 174,2 nghìn lượt người, tăng 6,8%; Đài Loan 115,8 nghìn lượt người, tăng 1,2%; Ôx-trây-li-a 112,9 nghìn lượt người, tăng 5,7%; Cam-pu-chia 100,1 nghìn lượt người, tăng 24,6%; Pháp 81,8 nghìn lượt người, tăng  6,3%; Ma-lai-xi-a 69,4 nghìn lượt người, tăng 12,2%; Anh 54 nghìn lượt người, tăng 5%.

 

 

Ước tính

tháng 4/2011

4 tháng năm 2011

Tháng 4/2011 so

với tháng

trước (%)

Tháng 4/2011

so với tháng

4/2010 (%)

4 tháng 2011 so với cùng kỳ 2010 (%)

Tổng số

460.000

1.971.472

96,7

106,3

110,5

Chia theo phương tiện đến

Đường không

390.000

1.656.778

97,3

108,8

114,6

Đường biển

3.000

15.700

66,7

75,0

98,1

Đường bộ

67.000

298.994

95,2

95,7

92,8

Chia theo mục đích chuyến đi

Du lịch, nghỉ ngơi

270.000

1.163.719

96,0

95,4

103,0

Đi công việc

89.000

338.162

100,3

104,0

96,3

Thăm thân nhân

70.000

341.476

93,1

176,1

162,8

Các mục đích khác

31.00

128.116

101,4

128,4

138,1

Chia theo một số thị trường

Trung Quốc

87.649

375.645

90,9

103,9

120,4

Hàn Quốc

43.817

187.791

105,7

101,5

106,6

Nhật

41.450

177.648

95,3

114,9

121,0

Mỹ

40.641

174.180

109,5

114,7

106,8

Đài Loan

27.014

115.777

103,7

98,1

101,2

Úc

26.332

112.853

131,1

101,0

105,7

Campuchia

23.362

100.125

77,8

106,2

124,6

Pháp

19.080

81.774

84,5

97,4

106,3

Malaisia

16.184

69.361

88,7

95,6

112,2

Anh

12.594

53.975

92,2

94,7

105,0

Các thị trường khác

121.877

522.342

96,3

112,7

105,7


Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Du lịch

Bài cùng chuyên mục