Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Tác giả: Hà Thái

Hội thảo “Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”…

  ĐGNgày 23/12/2015, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch tổ chức…

11.03.2019

Các lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu khoa học

  Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã chủ trì thực hiện nhiều…

11.03.2019

Hội thảo “Đánh giá năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam” tại Tp.Hồ Chí Minh

   Trong khuôn khổ Chương trình Hành động quốc gia về du lịch năm 2016, tiếp nối sự thành công sau Hội thảo tham vấn ý kiến tại Hà Nội, ngày 30/11/2016, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức Hội thảo "Đánh giá năng lực cạ…

11.03.2019

Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch đến vùng Tây Bắc”

   Ngày 15/4/2016, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Du lịch đã tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp thu hút khách d…

11.03.2019

Hội thảo Tham vấn kỹ thuật “Dự thảo Chiến lược du lịch sinh thái cộng đồng Vùng tại tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên…

   Ngày 7-8/8/2018, tại 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, Viện Quản lý và Phát triển châu Á (AMDI) với vai trò là nhà thầu thực hiện hoạt động dự án Trường Sơn Xanh do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ tổ chứ…

11.03.2019