Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Tác giả: Hà Thái

Các lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu khoa học

  Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã chủ trì thực hiện nhiều…

11.03.2019

Hội thảo “Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”…

  ĐGNgày 23/12/2015, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch tổ chức…

11.03.2019

Hội thảo Phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang 2016 (MDEC- Hậu Giang 2016), hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Phú Quốc - Đồng bằng Sông Cửu Long và triển khai Chương trình Hành động…

11.03.2019