Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Kỷ yếu Hội thảo “Phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới”

 flex 2015 kyyeuhoithao ptdlvn  Kỷ yếu được Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương (CEC) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chuẩn bị cho Hội thảo: “Phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới” diễn ra tại Hà Nội ngày 07/7/2015 với nhiều tham luận từ các chuyên gia đầu ngành du lịch với hy vọng phát triển du lịch Việt Nam từ diện rộng sang phát triển theo chiều sâu, đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả, bền vững, có thương hiệu và sức cạnh tranh được xem là then chốt nhất.

   

Bài cùng chuyên mục