Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Quyết định số 981/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành định mức chi trong xây dựng, phân bổ dự toán

    Quyết định số 981/QĐ-BVHTTDL ngày 19/3/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc “Ban hành định mức chi trong xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.
    Download tại file đính kèm!

    Bài cùng chuyên mục