Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Thông báo số 48/TB-VP ngày 26/5/2020 của Văn phòng Tổng cục Du lịch

    Thông báo số 48/TB-VP ngày 26/5/2020 của Văn phòng Tổng cục Du lịch về “Kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tại cuộc họp triển khai công tác tuần (Tuần 22, ngày 25/5/2020)”.
    Download tại file đính kèm!

    Bài cùng chuyên mục