Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Thông báo số 31/TB-VP ngày 11/4/2019 của Văn phòng Tổng cục Du lịch

    Thông báo số 31/TB-VP ngày 11/4/2019 của Văn phòng Tổng cục Du lịch về “Kết luận của Phó Tổng cục trưởng Ngô Hoài Chung tại cuộc họp triển khai công tác tuần (Tuần 15, ngày 09/4/2019)”.
    Download tại file đính kèm!

    Bài cùng chuyên mục