Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Thông báo số 19/TB-VP ngày 04/3/2019 của Văn phòng Tổng cục Du lịch

    Thông báo số 19/TB-VP ngày 04/3/2019 của Văn phòng Tổng cục Du lịch về “Kết luận của Phó Tổng cục trưởng Ngô Hoài Chung tại cuộc họp triển khai công tác tuần (Tuần 10, ngày 04/3/2019)”.
    Download tại file đính kèm!    Bài cùng chuyên mục