Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Thông báo số 114/TB-TCDL ngày 16/11/2020 của Tổng cục Du lịch

    Thông báo số 114/TB-TCDL ngày 16/11/2020 của Tổng cục Du lịch về “Kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tại cuộc họp về triển khai thực hiện nghiệm vụ thuộc 2 Chương trình năm 2020”.
    Download tại file đính kèm!

    Bài cùng chuyên mục