Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ VHTTDL và Cơ quan liên bang về Du lịch Liên bang Nga

Biên bản ghi nhớ ký giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan liên bang về Du lịch Liên bang Nga, ngày 22/5/2019
Download tại file đính kèm!

Bài cùng chuyên mục