Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2019

  Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5/2019 ước đạt 1.326.668 lượt, giảm 9,7% so với tháng 4/2019 và tăng 14,3% so với tháng 5/2018. Tính chung 5 tháng năm 2019, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 7.295.548 lượt khách, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2018.

  Chỉ tiêu

  Ước tính tháng 5/2019
  (Lượt khách)

  5 tháng năm 2019 (Lượt khách)

  Tháng 5/2019 so với tháng trước (%)

  Tháng 5/2019 so với tháng 5/2018 (%)

  5 tháng 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)

  Tổng số 1.326.668 7.295.548 90,3 114,3 108,8
  Chia theo phương tiện đến
  1. Đường không 1.047.868 5.721.898 90,5 110,4 106,3
  2. Đường biển 10.551 130.017 23,7 67,8 82,5
  3. Đường bộ 268.249 1.443.633 100,6 136,4 123,7
  Chia theo một số thị trường
  1. Châu Á 1.132.070 4.522.462 106,1 111,5 108,5
  Thái Lan 40.899 215.676 81,5 151,7 147,5
  Đài Loan 72.921 357.231 94,4 129,9 126,0
  Indonesia 7.336 43.876 60,3 111,1 125,7
  Philippin 14.789 72.921 92,4 116,4 122,7
  Hàn Quốc 318.326 1.764.205 94,2 118,8 122,4
  Malaisia 47.006 252.469 76,0 109,6 114,5
  Nhật 86.123 388.927 124,0 133,6 113,0
  Singapo 22.102 116.603 84,2 104,7 103,4
  Hồng Kông 3.171 22.571 107,5 80,4 101,9
  Trung Quốc 427.788 2.135.607 100,2 113,4 99,2
  Ấn Độ 12.376 51.193 94,4 118,8 95,1
  Lào 8.194 42.527 105,6 76,9 80,2
  Campuchia 8.345 55.180 65,0 43,9 52,7
  Các nước khác thuộc châu Á 11.556 84.408 66,2 111,9 122,7
  2. Châu Mỹ 66.260 441.582 80,9 103,9 104,9
  Mỹ 48.237 329.233 78,7 102,2 106,0
  Canada 12.365 80.494 86,1 109,4 104,9
  Các nước khác thuộc châu Mỹ 5.658 31.855 91,2 107,1 94,7
  3. Châu Âu 143.270 1.034.710 69,5 107,3 105,9
  Italy 4.532 33.494 75,1 117,0 111,4
  Đan Mạch 1.910 23.355 42,6 93,9 110,4
  Na Uy 1.030 13.064 38,9 99,2 110,0
  Thụy Sỹ 2.039 18.033 48,7 89,6 109,0
  Thụy Điển 1.774 33.093 53,0 98,7 108,3
  Tây Ban Nha 4.511 22.633 80,8 116,6 107,3
  Nga 45.944 319.726 79,0 118,4 106,3
  Đức 12.742 108.435 54,3 100,2 106,1
  Anh 22.235 146.283 65,1 110,1 105,7
  Hà Lan 5.631 32.492 91,3 100,2 104,6
  Pháp 22.459 141.940 69,8 88,2 101,5
  Bỉ 1.778 12.958 50,4 100,9 100,7
  Phần Lan 844 13.775 63,1 117,4 90,8
  Các nước khác thuộc châu Âu 15.841 115.429 75,7 119,0 109,6
  4. Châu Úc 32.536 196.161 73,4 107,7 101,5
  Niuzilan 3.805 19.876 68,9 119,5 109,3
  Úc 28.415 175.616 73,5 105,5 100,6
  Các nước khác thuộc châu Úc 316 669 319,2 309,8 136,0
  5. Châu Phi 3.670 19.701 84,8 113,1 109,2

  Nguồn: Tổng cục Thống kê

  Bài cùng chuyên mục