Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2011

  Khách quốc tế đến nước ta trong bốn tháng đầu năm ước tính đạt 1971,5 nghìn lượt người, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt 1163,7 nghìn lượt người, tăng 3%; đến vì công việc 338,2 nghìn lượt người, giảm 3,7%; thăm thân nhân đạt 341,5 nghìn lượt người, tăng 62,8%.

  Trong bốn tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến nước ta từ hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ đều tăng, trong đó khách đến từ Trung Quốc là 375,6 nghìn lượt người, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc 187,8 nghìn lượt người, tăng 6,6%; Nhật Bản 177,6 nghìn lượt người, tăng 21%; Hoa Kỳ 174,2 nghìn lượt người, tăng 6,8%; Đài Loan 115,8 nghìn lượt người, tăng 1,2%; Ôx-trây-li-a 112,9 nghìn lượt người, tăng 5,7%; Cam-pu-chia 100,1 nghìn lượt người, tăng 24,6%; Pháp 81,8 nghìn lượt người, tăng  6,3%; Ma-lai-xi-a 69,4 nghìn lượt người, tăng 12,2%; Anh 54 nghìn lượt người, tăng 5%.

   

   

  Ước tính

  tháng 4/2011

  4 tháng năm 2011

  Tháng 4/2011 so

  với tháng

  trước (%)

  Tháng 4/2011

  so với tháng

  4/2010 (%)

  4 tháng 2011 so với cùng kỳ 2010 (%)

  Tổng số

  460.000

  1.971.472

  96,7

  106,3

  110,5

  Chia theo phương tiện đến

  Đường không

  390.000

  1.656.778

  97,3

  108,8

  114,6

  Đường biển

  3.000

  15.700

  66,7

  75,0

  98,1

  Đường bộ

  67.000

  298.994

  95,2

  95,7

  92,8

  Chia theo mục đích chuyến đi

  Du lịch, nghỉ ngơi

  270.000

  1.163.719

  96,0

  95,4

  103,0

  Đi công việc

  89.000

  338.162

  100,3

  104,0

  96,3

  Thăm thân nhân

  70.000

  341.476

  93,1

  176,1

  162,8

  Các mục đích khác

  31.00

  128.116

  101,4

  128,4

  138,1

  Chia theo một số thị trường

  Trung Quốc

  87.649

  375.645

  90,9

  103,9

  120,4

  Hàn Quốc

  43.817

  187.791

  105,7

  101,5

  106,6

  Nhật

  41.450

  177.648

  95,3

  114,9

  121,0

  Mỹ

  40.641

  174.180

  109,5

  114,7

  106,8

  Đài Loan

  27.014

  115.777

  103,7

  98,1

  101,2

  Úc

  26.332

  112.853

  131,1

  101,0

  105,7

  Campuchia

  23.362

  100.125

  77,8

  106,2

  124,6

  Pháp

  19.080

  81.774

  84,5

  97,4

  106,3

  Malaisia

  16.184

  69.361

  88,7

  95,6

  112,2

  Anh

  12.594

  53.975

  92,2

  94,7

  105,0

  Các thị trường khác

  121.877

  522.342

  96,3

  112,7

  105,7


  Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Du lịch

  Bài cùng chuyên mục