Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Khách du lịch nội địa năm 2022

  Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng
  Số lượt khách du lịch nội địa (Nghìn lượt người)
  Lượt khách 8.000 9.600 8.500 10.500 12.000 12.200 11.000 8.000 7.000 5.000 4.500 5.000 101.300
  Phân theo nhóm khách (Nghìn lượt người)
  Khách có nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú 5.600 6.000 5.600 6.300 8.200 8.300 7.200 5.300 4.600 3.300 3.000 3.300 66.700
  Khách tham quan trong ngày 2.400 3.600 2.900 4.200 3.800 3.900 3.800 2.700 2.400 1.700 1.500 1.700 34.600

  Nguồn: Tổng cục Du lịch

  Bài cùng chuyên mục