Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Khách du lịch nội địa năm 2022

Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng
Số lượt khách du lịch nội địa (Nghìn lượt người)
Lượt khách 8.000 9.600 8.500 10.500 12.000 12.200 11.000 8.000 7.000 5.000 4.500 5.000 101.300
Phân theo nhóm khách (Nghìn lượt người)
Khách có nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú 5.600 6.000 5.600 6.300 8.200 8.300 7.200 5.300 4.600 3.300 3.000 3.300 66.700
Khách tham quan trong ngày 2.400 3.600 2.900 4.200 3.800 3.900 3.800 2.700 2.400 1.700 1.500 1.700 34.600

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Bài cùng chuyên mục