Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Khách du lịch nội địa đến Quý I năm 2022

Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tổng
Số lượt khách du lịch nội địa (Nghìn lượt người)
Lượt khách 13.000 7.000 7.500 27.500
Phân theo nhóm khách (Nghìn lượt người)
Khách tham quan trong ngày 8.500 2.400 2.500 13.400
Khách có nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú 4.500 4.600 5.000 14.100

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Bài cùng chuyên mục