Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Khách du lịch nội địa đến Quý I năm 2022

  Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tổng
  Số lượt khách du lịch nội địa (Nghìn lượt người)
  Lượt khách 13.000 7.000 7.500 27.500
  Phân theo nhóm khách (Nghìn lượt người)
  Khách tham quan trong ngày 8.500 2.400 2.500 13.400
  Khách có nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú 4.500 4.600 5.000 14.100

  Nguồn: Tổng cục Du lịch

  Bài cùng chuyên mục