Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam và những con số biết nói

  1. Sơ lược về khách du lịch outbound Ấn Độ

  Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc ngày 11/7/2022, Ấn Độ là thị trường lớn với dân số hơn 1,3 tỷ và sẽ trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023, với hơn 1,4 tỷ. Trong lĩnh vực du lịch, Việt Nam và Ấn Độ có tiềm năng hợp tác phát triển rất lớn. Hiện nay, Ấn Độ đang là thị trường mà Việt Nam nhắm đến để phát triển.

  Số lượng khách du lịch Ấn Độ đi du lịch nước ngoài trong năm 1991 là 1,94 triệu lượt khách.  Năm 2021 tăng lên 8,55 triệu lượt khách với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 4,90%. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19 trên toàn thế giới, sau khi lệnh phong tỏa ở Ấn Độ công bố vào năm 2020, tất cả các số liệu liên quan đến ngành du lịch đều giảm mạnh vào năm 2020. Số lượng khách du lịch outbound Ấn Độ năm 2021 ghi nhận mức tăng trưởng dương 17,23% so với năm 2020. Đây là số liệu khả quan khi nhìn lại mức tăng trưởng âm -72,9% vào năm 2020 so với năm 2019. Số lượt khách outbound Ấn Độ trong các năm từ 1991 đến 2021, cùng với tỷ lệ phần trăm thay đổi so với năm trước được đưa ra trong Bảng 1.

  Bảng 1. Số lượng khách outbound Ấn Độ năm 1991 và giai đoạn 2001-2021

  Đơn vị: lượt khách

  Năm Số lượng khách outbound Ấn Độ Tỉ lệ % thay đổi so với năm trước
  1991 1942707 -14.8
  2001 4564477 3.4
  2011 13994002 7.7
  2012 14924755 6.7
  2013 16626316 11.4
  2014 18332319 10.3
  2015 20376307 11.1
  2016 21871995 7.3
  2017 23942957 9.5
  2018 26296484 9.8
  2019 26915034 2.4
  2020 7294566 -72.90
  2021 8551315 17.23

  Nguồn: Cục xuất nhập cảnh Ấn Độ, 2022

  Khách du lịch outbound Ấn Độ phân theo tháng trong các năm 2019, 2020 và 2021 được trình bày trong Bảng 2. Năm 2021, số lượt khách outbound  Ấn Độ đi ra nước ngoài nhiều nhất vào tháng 12, sau đó là tháng 11 và các tháng ít nhất rơi vào tháng 5 và tháng 6 (Hình 1).

  Khi so sánh tốc độ tăng trưởng của năm 2021 so với năm 2020 và năm 2020 so với năm 2019 về số lượt khách outbound Ấn Độ, ta nhận thấy có sự gia tăng về số lượng. Năm 2020, tốc độ tăng trưởng chung là 72,9% trong khi năm 2021 tốc độ tăng trưởng chỉ là 17,23%.

  Bảng 2. Khách du lịch outbound Ấn Độ giai đoạn 2019 – 2021 phân theo tháng và tỉ lệ tăng trưởng

    Số lượt khách Tỉ lệ tăng trưởng Tỉ lệ phần trăm
  Tháng 2019 2020 2021 2020/2019 2021/2020 2019 2020 2021  
  Tháng 1 2309062 2353147 689366 1.91 – 70.70 8.58 32.26 8.06  
  Tháng 2 1992487 1983289 653071 -0.46 -67.07 7.40 27.19 7.64  
  Tháng 3 2203115 851332 709010 -61.36 -16.72 8.19 11.67 8.2  
  Tháng 4 2292018 6533 634663 -99.71 9614.73 8.52 0.09 7.42  
  Tháng 5 2384815 22912 154873 -99.04 575.95 8.86 0.31 1.81  
  Tháng 6 2198582 68802 150717 -96.87 119.06 8.17 0.94 1.76  
  Tháng 7 2180437 135227 223956 -93.80 65.61 8.10 1.85 2.62  
  Tháng 8 2351701 211511 661188 -91.01 212.60 8.74 2.90 7.73  
  Tháng 9 2354445 304780 962026 -87.06 215.65 8.75 4.18 11.25  
  Tháng 10 2145065 372362 1096257 -82.64 194.41 7.97 5.10 12.82  
  Tháng 11 2147330 409155 1188345 -80.95 190.44 7.98 5.61 13.90  
  Tháng 12 2355977 575516 1427843 -75.57 148.10 8.75 7.89 16.70  
  Tổng 26915034 7294566 8551315 -72.90 17.23 100.00 100.00 100.00  

  Nguồn: Cục xuất nhập cảnh Ấn Độ, 2022

  Hình 1. Số lượng khách du lịch outbound Ấn Độ phân theo tháng  giai đoạn 2019-2021

  Khách du lịch outbound Ấn Độ chủ yếu chọn phương tiện di chuyển bằng hàng không, chiếm tới 98,5% năm 2021. Di chuyển bằng đường bộ và đường thủy chiếm tỉ lệ rất ít, chỉ khoảng 0,8%.

  Top 5 các quốc gia điểm đến của khách outbound Ấn Độ năm 2021 đó là Mỹ (6,96%), Tiểu vương quốc Ả Rập (3,63%), Quatar, Oman và Anh.

  Về mục đích chuyến đi, chủ yếu là nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và người Ấn sống ở nước ngoài (cùng chiếm tỉ lệ 42,1%), ngoài ra là du lịch công vụ (12,3%) (Hình 2).

  Hình 2. Tóm tắt thông tin về khách du lịch outbound Ấn Độ năm 2021
  1. Khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam

  Năm 2019, Ấn Độ đứng thứ 16 trong số các nước có khách quốc tế vào Việt Nam. Theo Tổng cục Thống kê tháng 7/2022, khách Ấn đến Việt Nam đạt 11.700 lượt và là một trong những thị trường phục hồi nhanh nhất. Từ nguồn Cục xuất nhập cảnh Ấn Độ năm 2022, lượng khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam năm 2019, 2020 và 2021 theo thứ tự tương ứng là 93.921, 20.984 và 4.659 lượt khách.

  So sánh trong khu vực ASEAN, ba quốc gia thu hút khá lớn lượng khách từ Ấn Độ, là Singapor, Thái Lan và Malaysia. Số khách Ấn Độ đến Việt Nam còn khá thấp, đứng thứ 5, kém xa so với lượng khách đến Singapor hay Thái Lan và chỉ cao hơn Philippin một chút (Bảng 3).

  Bảng 3. Khách Ấn Độ đến các nước ASEAN

  Quốc gia Số lượt khách Tỉ lệ tăng trưởng Tỉ lệ phần trăm
    2019 2020 2021 2020/2019 2021/2020 2021
  Cam Pu Chia 28220 4864 595 -82.8 -87.8 0.01
  Indonesia 340915 67214 6692 -80.3 90.0 0.08
  Malaysia 775286 131773 18744 – 83.0 -85.8 0.22
  Myanma 31667 10480 2914 -66.9 -72.2 0.03
  Philippin 81771 20356 4491 -75.1 -77.9 0.05
  Singapore 1597707 289287 100278 -81.9 -65.3 1.17
  Thái Lan 1743261 235584 11531 -86.5 -95.1 0.13
  Việt Nam 93921 20984 4659 -77.7 -77.8 0.05
  Khác 22088 5161 930 -76.6 -82.0 0.01
  Tổng khu vực Đông Nam Á 4714836 785703 150834 -83.3 -80.8 1.76

  Nguồn: Cục xuất nhập cảnh Ấn Độ, 2022

  Về thời gian đi trong năm, khách Ấn Độ đến Việt Nam tập trung vào các tháng cuối năm khá cao. Trừ trường hợp năm 2020, lượng khách chủ yếu vào 3 tháng đầu năm do sau đó Việt Nam đóng cửa phong tỏa COVID – 19 (Bảng 4).

  Bảng 4 . Tỉ lệ % khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam giai đoạn 2019 – 2021 phân theo quý

  Quý 2019 2020 2021
  Quý I (%) 23,3 90,8 19,5
  Quý II (%) 18,7 0,3 20,0
  Quý III (%) 23,8 3,8 22,0
  Quý IV (%) 34,2 5,1 38,4
  Tổng số lượt khách (lượt khách) 93921 20984 4659

  Nguồn: Cục xuất nhập cảnh Ấn Độ (2020, 2021, 2022)

   

  Khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam chủ yếu bằng đường không và hoàn toàn không tiếp cận qua phương tiện đường bộ. Trước năm 2021, 100% lượng khách đến bằng đường không. Năm 2021, phương tiện đến bằng đường không vẫn chiếm gần như tuyệt đối (99,5%) nhưng có một lượng nhỏ khách đến bằng đường thủy (0,5%) (Bảng 5).

  Bảng 5. Tỉ lệ % khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam giai đoạn 2019 – 2021 phân theo phương tiện

  Phương tiện đến 2019 2020 2021
  Đường không (%) 100 100 99,5
  Đường thủy (%) 0 0 0,5
  Đường bộ (%) 0 0 0
  Tổng số lượt khách (lượt khách) 93921 20984 4659

  Nguồn: Cục xuất nhập cảnh Ấn Độ (2020, 2021, 2022)

  Ba sân bay hàng đầu nơi khách Ấn Độ xuất phát đến Việt Nam đông nhất là Delhi, Mumbai và Kolcata (xem Bảng 6). Đây đều là các sân bay có đường bay thẳng đến Việt Nam.

  Bảng 6. Tỉ lệ % khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam giai đoạn 2019 – 2021 phân theo sân bay khởi hành

  Sân bay 2019 2020 2021
  Delhi (%) 19,7 30,5 65,5
  Mumbai (%) 19,3 8,5 5,6
  Cochin (%) 4,2 1,8 0,8
  Calicut (%)   0 0,1
  Hyderabad (%) 4,8 2 0,8
  Chennai (%) 9,0 5,0 13,5
  Bangalore (%) 13,5 5,6 2,7
  Trivandrum (%)     0,5
  Kannur (%)     0,0
  Ahmedabad (%)     0,4
  Kolcata (%) 23 42  
  Khác (%) 6,6 4,6 10,0
  Tổng số lượt khách (lượt khách) 93921 20984 4659

  Nguồn: Cục xuất nhập cảnh Ấn Độ (2020, 2021, 2022)

  Du khách Ấn Độ đến Việt Nam là chủ yếu nam giới, trung bình chiếm khoảng 3/4 lượng khách đến Việt Nam và tập trung chủ yếu trong độ tuổi từ 25 – 54 (Bảng 7), trong đó độ tuổi từ 25 – 34 chiếm tỷ trọng nhiều nhất, trung bình chiếm khoảng 34%.

  Bảng 7. Tỉ lệ % khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam giai đoạn 2019 – 2021 phân theo giới tính và độ tuổi

  Đặc điểm 2019 2020 2021
  Giới tính      
  Nữ (%) 27.4 28.4 12.5
  Nam (%) 72.6 71.6 87.5
  Độ tuổi      
  0-14 (%) 4.3 3.8 3.2
  15-24 (%) 8.5 8.9 3.7
  25-34 (%) 33.3 39.2 30.7
  35-44 (%) 24.5 21.8 34.9
  45-54 (%) 16.2 13.8 22.2
  55-64 (%) 8.9 8.4 3.2
  Từ 65 tuổi trở lên (%) 4.2 4.1 2.1

  Nguồn: Cục xuất nhập cảnh Ấn Độ (2020, 2021, 2022)

  Trước đại dịch COVID – 19, khách Ấn Độ đến Việt Nam với mục đích nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí khá cao (chiếm 72,42% năm 2019), tiếp đến là du lịch công vụ (chiếm 19,49% năm 2019). Tuy nhiên, sau dịch COVID – 19, thị phần khách đã có sự thay đổi. Năm 2021, khách đến Việt Nam chủ yếu là kinh doanh (48,7%), tiếp đến là nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí (24,5%) và người Ấn sống ở Việt Nam (24,3%) (xem Bảng 8).

  Bảng 8. Tỉ lệ % khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam giai đoạn 2019 – 2021 phân theo mục đích chuyến đi

  Mục đích chuyến đi 2019 2020 2021
  Kinh doanh và làm việc (%) 19,49 22,8 48,7
  Nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí (%) 72,42 64.9 24,9
  Người Ấn Độ ở Việt Nam (%) 6,24 11.1 24,3
  Hành hương (%) 0,01 0,0 0,0
  Đi học (%) 0,16 0,1 0,5
  Khác (%) 1,69 1,1 1,6

  Nguồn: Cục xuất nhập cảnh Ấn Độ (2020, 2021, 2022)

  Bảng 9. Tỉ lệ % khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam giai đoạn 2019 – 2021 phân theo thời gian lưu trú

  Thời gian 2019 2020 2021
  Thời gian lưu trú trung bình (ngày) 21 26,7 34,53
  0-1 ngày (%) 1,17 5,3 0,3
  2-3 ngày (%) 5,56 4,2 0,2
  4-7 ngày (%) 41,02 40,2 0,2
  1-2 tuần (%) 32,70 33,6 0,8
  2-4 tuần (%) 6,61 5,6 15,2
  >1 tháng (%) 12,93 11,1 25,1

  Nguồn: Cục xuất nhập cảnh Ấn Độ (2020, 2021, 2022)

   Thời gian gần đây, Tổng cục Du lịch cùng nhiều tỉnh, thành như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút thị trường khách Ấn Độ thay vì chỉ tập trung cho khách Âu, Mỹ như trước đây. Tuy nhiên, để thu hút thành công thị trường khách hấp dẫn này, cần có sự nghiên cứu khoa học, tỉ mỉ và chiến lược phát triển thị trường bài bản. Trên đây là những con số bước đầu mô tả bức tranh về thị trường khách đầy tiềm năng Ấn Độ.

  ThS. Trần Thị Tuyết Mai

  Phòng Nghiên cứu Thị trường, Sản phẩm, Đào tạo và Quản lý khoa học

  Bài cùng chuyên mục