Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Hội thảo Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới, thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Tổng cục Du lịch, trực tiếp là Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch thực hiện xây dự…

  30.10.2018

  Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

     Trong khuôn khổ thực đề tài cấp Bộ năm 2017- 2018: “Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, sáng ngày 12/10/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du…

  15.10.2018

  Hội thảo xin ý kiến nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch tại các khu du lịch quốc gia”

     Ngày 14/12/2018, tại Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã diễn ra buổi hội thảo xin ý kiến chuyên gia về nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch tại các khu du lịch quốc gia”. Phó Viện trưởng Trương Sỹ Vinh…

  14.10.2018

  Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch khảo sát thực địa du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 3 tỉnh vùng…

     Triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ: “Phát triển du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Nghiên cứu trường hợp khu vực Tây Nguyên” do Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch giao, từ ngày 20/9- 27/9/2018 Viện Nghiên cứu Phát triển Du …

  03.10.2018
  • 1
  • 5
  • 6