Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Tác giả: adtgroup.vn

  Trung Quốc cam kết kiểm soát chất thải nhựa

       Theo thông cáo của Uỷ ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) vào ngày mùng 5 tháng 1 năm nay, đất nước đông dân nhất thế giới với nỗ lực tìm kiếm giải pháp g…

  11.03.2019

  Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  MỞ ĐẦU

  1. Sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch    11.03.2019

  Dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết xây dựng báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.     Thực hiện chính sách đổi mới và hội nhập của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ và nhân…

  11.03.2019

  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Vùng Đông Nam Bộ

    BĐ DHNTB Năm 2013, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Tổng cục …

  11.03.2019

  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

  Ngày 22/1, Thủ tướng ban hành Quyết định số 201/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo Quyết định, mục tiêu tổng quát đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp với hệ thống cơ sở vật chất-kỹ…

  11.03.2019

  Đổi mới trong quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam

          Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 chỉ ra quan điểm phát triển theo chiều sâu chất lượng, hiệu quả, bền vững, có thương hiệu và có sức cạnh tranh. Quan điểm đó mở ra tầm nhìn mới trong …

  11.03.2019