Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Xây dựng thương hiệu du lịch biển Việt Nam ” tại Bình Thuận

   

  Danh mục các bài tham luận tại Hội thảo quốc tế “Xây dựng thương hiệu du lịch biển Việt Nam ” tại Bình Thuận ngày 18 tháng 3 năm 2011 (Nội dung các bài viết xin xem trong tập tin đính kèm)
   

  1- “THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA BIỂN CỦA VIỆT NAM NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THƯƠNG HIỆU DU LỊCH BIỂN VIỆTNAM”
  Phạm Quang Mỵ, Hoàng Nhất Thống,  Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI)

  2- “BÌNH LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM”
  Ths. Trần Thị Mai Hương –  Viện Chiến lược – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  3- “THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐẢO Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA”
  TS. Lê Văn Minh –  Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

  4- “ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VỀ DU LỊCH BIỂN”

  PGS. TS. Phạm Trung Lương – Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

  5 -“KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU DU LỊCH BIỂN NHA TRANG – KHÁNH HÒA, NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨ
  Nguyễn Văn Thành – Giám đốc  Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa

  6- DU LỊCH HẠ LONG GẮN VỚI THƯƠNG HIỆU DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI
  Nguyễn Đình Chiến – Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Quảng Ninh

  7- “XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM NHÌN VÀO THỰC TẾ ĐỂ PHÁT TRIỂN”
  Ông Ngô Minh Chính – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Bình Thuận

  8- “TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHẬN THỨC VỀ THƯƠNG HIỆU CỦA NHÂN LỰC DU LỊCH TẠI ĐỊA PHƯƠNG”
  TS. Nguyễn Văn Lưu –  Vụ Đào tạo – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  9- “VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM”
  TS. Nguyễn Phú Đức –  Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam

  10 – ”VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU DU LỊCH”
  TS. VÕ SÁNG Xuân Lan –  Trưởng khoa Du lịch trường ĐH Văn Lang

  11 –  “CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DU LỊCH BIỂN TRONG CẠNH TRANH VÀ TẠO DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐIỂM ĐẾN VIỆT NAM”
  TS. Nguyễn Anh Tuấn –  Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch

  12 –  “MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM”

  TS. Đỗ Cẩm Thơ,  Viện NCPT Du lịch

  13 –  “ĐỊNH VỊ DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM”
    TS. Phạm Trương Hoàng,  Trường Đại học Kinh tế quốc dân

  14 –  GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM
  TS. Trịnh Xuân Dũng,  Tổng cục Du lịch

   

   

  Bài cùng chuyên mục