Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Phát huy giá trị đặc biệt của di tích lịch sử Điện Biên Phủ để đẩy mạnh phát triển du lịch Điện Biên trong mối liên kết với vùng Tây Bắc”

   HNĐB1303

   Toàn văn kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Phát huy giá trị đặc biệt của di tích lịch sử Điện Biên Phủ để đẩy mạnh phát triển du lịch Điện Biên trong mối liên kết với vùng Tây Bắc” diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên ngày 13-14/03/2014:

 Toàn văn Kỷ yếu được đính kèm (Attachment) phía dưới.

Bài cùng chuyên mục