Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Kỷ yếu Hội thảo Chiến lược phát triển Kinh tế Du lịch Hà Giang trong mối liên kết với các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc và tỉnh Vân Nam – Trung Quốc

     Bìa Kỷ yếu  Kỷ yếu được Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch phối hợp với Sở VHTTDL Hà Giang chuẩn bị cho Hội thảo: “Chiến lược phát triển Kinh tế Du lịch Hà Giang trong mối liên kết với các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc và tỉnh Vân Nam – Trung Quốc” diễn ra tại Hà Giang ngày 20/03/2015 với 19 tham luận từ các chuyên gia đầu ngành du lịch, hy vọng có thể hỗ trợ Hà Giang phát triển ngành kinh tế Du lịch nói riêng và phát triển Kinh tế – Xã hội nói chung.

        Toàn văn kỷ yếu có thể tham khảo, downdload file attachment phía dưới.

    Bài cùng chuyên mục