Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Chiến lược Marketing Du lịch Thái Lan – Tổng cục Du lịch Thái Lan

       Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) được thành lập năm 1960, là cơ quan đầu tiên chịu trách nhiệm về quảng bá xúc tiến du lịch Thái Lan. Đến nay, TAT thuộc Bộ Du lịch và Thể Thao Thái Lan, có 35 văn phòng trên cả nước và 27 văn phòng đại diện ở nước ngoài (đặt tại Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ). Chiến lược Marketing du lịch Thái Lan xác định 3 chiến lược thành phần: Xây dựng nhận thức của khách du lịch “Chia sẻ niềm hạnh phúc”; Mở rộng các thị trường ngách; Phát triển thị trường có khả năng chi trả cao.

    Toàn văn Tài liệu:

    Bài cùng chuyên mục