Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Chiến lược ASEAN về tăng cường sự tham gia của cộng đồng và khu vực tư nhân trong phát triển du lịch

    Chiến lược ASEAN về tăng cường sự tham gia của cộng đồng và khu vực tư nhân trong phát triển du lịch nhằm đánh giá hiện trạng sự tham gia của cộng đồng địa phương và khu vực tư nhân trong phát triển du lịch tại các quốc gia ASEAN; xây dựng chiến lược tham gia của cộng đồng địa phương và khu vực tư nhân trong phát triển du lịch. Các mục tiêu này cũng phù hợp với Kế hoạch Chiến lược Phát triển Du lịch ASEAN thông qua thực hiện Định hướng Chiến lược 2: “Đảm bảo du lịch ASEAN phát triển bền vững và bao trùm”, thực hiện hành động chiến lược tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương và khu vực tư nhân trong chuỗi giá trị du lịch. Chiến lược đã hoàn thành nhờ sự hỗ trợ của các nước thành viên ASEAN: báo cáo quốc gia về sự tham gia của cộng đồng và khu vực tư nhân trong phát triển du lịch, báo cáo quốc gia về điều tra các điểm du lịch cộng đồng; kết quả điều tra trực tuyến về sự tham gia của cộng đồng và khu vực tư nhân trong phát triển du lịch.Chiến lược đã được báo cáo chính thức tại phiên họp Tổ chức Du lịch Quốc gia tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 (ATF Việt Nam 2019). Tại ATF Việt Nam 2019, các Bộ trưởng Du lịch ASEAN đã thông qua “Chiến lược ASEAN về tăng cường sự tham gia của cộng đồng và khu vực tư nhân trong phát triển du lịch”, khẳng định rằng Chiến lược sẽ hỗ trợ xác định các yếu tố tác động, quy mô phát triển, và các mối tương quan giữa các bên liên quan trong hỗ trợ cộng đồng và khu vực tư nhân ASEAN từng bước nâng cao vai trò và vị thế của họ trong phát triển du lịch ở khu vực.Viện Nghiên cứu phát triển du lịch hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc.

    Bài cùng chuyên mục