Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2017

    Theo số liệu Tổng cục thống kê, Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9/2017 ước đạt 975.952 lượt, giảm 20,6% so với tháng trước và tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 9 tháng năm 2017 ước đạt 9.448.331 lượt khách, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 9/2017
(Lượt khách)

9 tháng năm 2017 (Lượt khách)

Tháng 9/2017 so với tháng trước (%)

Tháng 9/2017 so với tháng 9/2016 (%)

9 tháng 2017 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 975.952 9.448.331 79,4 118,6 128,4
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 831.141 8.013.599 78,2 124,0 131,2
2. Đường biển 9.978 189.897 548,8 44,3 93,83
3. Đường bộ 134.833 1.244.835 82,2 103,2 119,1
Chia theo một số thị trường
1. Châu Á 774.217 7.099.211 80,0 121,5 133,2
Hàn Quốc 213.538 1.714.349 88,6 165,6 151,2
Trung Quốc 283.223 2.936.201 64,9 120,5 147,7
Hồng Kông 5.093 34.938 110,5 175,7 135,9
Philippin 10.915 97.399 99,1 105,6 120,3
Đài Loan 46.524 458.326 85,9 114,2 120,0
Indonesia 6.117 60.872 95,1 111,4 118,5
Malaisia 39.301 334.818 126,4 111,0 116,3
Campuchia 16.414 169.894 73,3 62,4 116,1
Lào 11.873 115.556 57,3 76,7 115,2
Thái Lan 19.522 211.243 91,3 108,4 111,5
Nhật 80.304 598.332 99,7 110,3 107,8
Singapo 22.241 193.153 115,3 105,3 106,9
Các nước khác châu Á 19.152 174.130 103,4 78,3 83,4
2. Châu Mỹ 49.177 614.346 81,8 109,0 110,7
Canada 6.664 102.687 77,5 101,6 114,5
Mỹ 38.847 463.405 81,7 111,5 109,9
Các nước khác châu Mỹ 3.666 48.254 90,8 98,9 110,0
3. Châu Âu 115.634 1.394.630 70,4 105,7 119,0
Nga 36.196 420.635 99,8 108,0 140,6
Tây Ban Nha 8.054 51.337 57,1 122,7 121,7
Thụy Điển 1.219 33.599 78,0 98,8 118,1
Phần Lan 528 13.453 117,6 98,1 114,4
Đức 12.317 143.693 74,2 100,7 114,4
Hà Lan 4.319 54.935 40,4 101,4 113,5
Italy 3.782 43.372 46,0 113,0 113,2
Anh 18.707 213.074 67,7 109,7 112,2
Đan Mạch 1.525 27.188 73,1 116,9 112,2
Bỉ 2.175 21.744 77,8 113,1 112,0
Pháp 13.214 193.212 51,5 97,7 107,6
Na Uy 899 19.150 61,0 92,8 105,6
Thụy Sỹ 1.410 23.997 58,4 97,6 105,3
Các nước khác châu Âu 11.289 135.241 78,9 98,0 109,3
4. Châu Úc 34.096 314.125 99,6 116,2 112,4
Niuzilan 4.688 37.457 84,2 106,9 118,0
Úc 29.261 275.725 102,7 119,5 113,2
Các nước khác châu Úc 147 943 90,2 31,1 22,8
5. Châu Phi 2.828 26.019 87,9 129,6 129,1

logovien 2015 163x163

Bài cùng chuyên mục