SCREEN

Cpanel

28Tháng mười2016

Tư liệu nổi bật.

Tin tức

Thông tin - Tư liệu

Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2016

Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2016

    Theo số liệu Tổng cục thống kê, l ượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9/2016 ước đạt 813.007 lượt, giảm 9,6% so với tháng 8/2...

Xem tiếp

Loading...

Nghiên cứu - Trao đổi

Kinh nghiệm phát triển du lịch

           
         THÔNG TIN NỘI BỘ

 
        paper lock200

                      1. Thông báo giao ban

                      2. Văn bản

                      3. Mẫu biểu