Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Khách quốc tế đến Việt Nam trong ba tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm trước

  Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến nước ta trong ba tháng đầu năm ước tính đạt 1511,5 nghìn lượt người, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt 893,7 nghìn lượt người, tăng 5,5%; đến vì công việc 249,2 nghìn lượt người, giảm 6,2%; thăm thân nhân đạt 271,5 nghìn lượt người, tăng 59,7%. Khách quốc tế đến nước ta bằng đường hàng không là 1266,8 nghìn lượt người, tăng 16,5%; đến bằng đường biển 12,7 nghìn lượt người, tăng 5,8%; đến bằng đường bộ 232 nghìn lượt người, giảm 8%.

  Trong ba tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến nước ta từ hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ đều tăng, trong đó khách đến từ Trung Quốc là 288 nghìn lượt người, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc 144 nghìn lượt người, tăng 8,2%; Nhật Bản 136,2 nghìn lượt người, tăng 23%; Hoa Kỳ 133,5 nghìn lượt người, tăng 4,6%; Đài Loan 88,8 nghìn lượt người, tăng 2,2%; Ôx-trây-li-a 86,5 nghìn lượt người, tăng 7,3%; Cam-pu-chia 76,8 nghìn lượt người, tăng 31,5%; Pháp 62,7 nghìn lượt người, tăng  9,3%; Ma-lai-xi-a 53,2 nghìn lượt người, tăng 18,5%; Anh 41,4 nghìn lượt người, tăng 8,6%.

   

  Khách quốc tế đến Việt Nam

  (Lượt người)

                                                                                                                                                

   

  Ưc tính tháng 3 năm 2011

  Thc hiện quý I

  năm 2011

   

  Tháng 3 năm

  2011 so vi tháng 2 năm

  2011 (%)

   

  Tháng 3 năm

  2011 so vi cùng k năm trưc (%)

   

  Quý I năm

  2011 so vi cùng k năm

  2010 (%)

   

   

   

  TỔNG SỐ

   

   

  475733

   

   

  1511472

   

   

  89,9

   

   

  100,5

   

   

  111,9

  Phân theo mục đích đến

   

   

   

   

   

  Du lịch

  281296

  893719

  90,1

  94,0

  105,5

  ng việc

  88702

  249162

  95,9

  82,6

  93,8

  Thăm thân nhân

  75168

  271476

  81,5

  181,0

  159,7

  Mục đích khác

  30567

  97116

  94,7

  120,2

  141,5

   

  Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

   

  CHND Trung Hoa

  96467

  287997

  83,8

  106,9

  126,4

  Hàn Quc

  41462

  143974

  81,8

  90,7

  108,2

  Nhật Bản

  43500

  136198

  91,4

  110,0

  123,0

  Hoa Kỳ

  37107

  133539

  74,8

  96,3

  104,6

  Đài Loan

  26056

  88763

  71,6

  90,9

  102,2

  Ôx-trây-li-a

  20089

  86521

  78,3

  88,8

  107,3

  Cam-pu-chia

  30017

  76763

  119,3

  116,5

  131,5

  Pháp

  22589

  62694

  106,8

  100,9

  109,3

  Ma-lai-xi-a

  18248

  53177

  105,0

  115,1

  118,5

  ơng quc Anh

  13653

  41381

  91,4

  99,2

  108,6

  Bài cùng chuyên mục