Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Khoa học công nghệ

  Hội nghị chuyên đề lần 2 về Xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia: “Du lịch và các dịch vụ liên quan – Yêu cầu…

  Ngày 23/5/2019, tại Mũi Né, Bình Thuận, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức Hội nghị chuyên đề lần 2 xin ý kiến bản dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) “Du lịch và các dịch vụ liên quan – Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm”. TS. Đỗ Thị Thanh Hoa, Phó …

  24.05.2019

  Hội nghị Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

  Hưởng ứng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5, ngày 16/5/2019, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức Hội nghị Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, đây là "ngày hội" vừa để tôn vinh các nhà khoa học vừa tạo cơ hội để trao đổi những ý tưởng khoa học về xu hướng …

  18.05.2019

  Hội nghị chuyên đề dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia: “Du lịch và các dịch vụ liên quan – Yêu cầu và khuyến nghị…

  Tiêu chuẩn hóa đã thành một xu thế, một yêu cầu đặt ra đối với hoạt động du lịch, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế về du lịch như hiện nay. Công tác xây dựng tiêu chuẩn trong lĩnh vực du lịch tại nước ta đã được thực hiện từ khá sớm, ngay t…

  10.04.2019

  Họp thẩm định Thuyết minh NVTX theo chức năng năm 2019 của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

  Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (gọi tắt là nhiệm vụ TXTCN) của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đề xuất thực hiện hàng năm nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện; phục vụ công tác tư vấn, tham mưu cho các đơn vị quản lý của Tổng cục Du lịch, …

  09.04.2019

  Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch giai đoạn 2019-2021

  Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch là tổ chức tư vấn cho Viện trưởng Viện NCPT Du lịch về các vấn đề quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ của Viện. Hội đồng Khoa học và Công …

  08.04.2019

  Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: ” Nghiên cứu phát triển sản phẩm Du lịch…

     Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ: "Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đô thị ở Việt Nam", ngày 15/11/2018, Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức họp đánh giá kết quả nghiên cứu để nghiệm thu cấp cơ sở đề tài. TS. Nguyễn Anh Tu…

  21.11.2018

  Họp tự đánh giá kết quả thực hiện Đề tài NCKH cấp Bộ: “Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề vùng Đồng bằng…

      Chiều ngày 9/11/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức họp tự đánh giá kết quả thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề …

  13.11.2018

  Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

     Trong khuôn khổ thực đề tài cấp Bộ năm 2017- 2018: “Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, sáng ngày 12/10/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du…

  15.10.2018

  Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch khảo sát thực địa du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 3 tỉnh vùng…

     Triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ: “Phát triển du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Nghiên cứu trường hợp khu vực Tây Nguyên” do Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch giao, từ ngày 20/9- 27/9/2018 Viện Nghiên cứu Phát triển Du …

  03.10.2018

  Khảo sát nhiệm vụ “Khảo sát đánh giá tác động của hoạt động du lịch đối với môi trường sinh thái tại một số…

     Trong khuôn khổ nhiệm vụ Thường xuyên theo chức năng năm 2018 của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch về “Khảo sát đánh giá tác động của hoạt động du lịch đối với môi trường sinh thái tại một số Vườn Quốc gia (không bao gồm 9 khu dự t…

  14.09.2018

  Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch khảo sát tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

     Khai thác du lịch tại các Vườn Quốc gia (VQG) đã góp phần hỗ trợ thu nhập kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương; nâng cao hiểu biết, ý thức của cộng đồng và khách du lịch về bảo vệ tài nguyên, môi trường. Hoạt…

  14.09.2018

  Áp dụng thử dự thảo TCVN “Hệ thống quản lý sự kiện bền vững – các yêu cầu áp dụng trong lĩnh vực du…

   Triển khai thực hiện Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về “Hệ thống quản lý sự kiện bền vững - các yêu cầu áp dụng trong lĩnh vực du lịch” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao…

  30.08.2018