Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Khoa học công nghệ

Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch giai đoạn 2019-2021

Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch là tổ chức tư vấn cho Viện trưởng Viện NCPT Du lịch về các vấn đề quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ của Viện. Hội đồng Khoa học và Công …

08.04.2019

Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: ” Nghiên cứu phát triển sản phẩm Du lịch…

   Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ: "Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đô thị ở Việt Nam", ngày 15/11/2018, Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức họp đánh giá kết quả nghiên cứu để nghiệm thu cấp cơ sở đề tài. TS. Nguyễn Anh Tu…

21.11.2018

Họp tự đánh giá kết quả thực hiện Đề tài NCKH cấp Bộ: “Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề vùng Đồng bằng…

    Chiều ngày 9/11/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức họp tự đánh giá kết quả thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề …

13.11.2018

Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

   Trong khuôn khổ thực đề tài cấp Bộ năm 2017- 2018: “Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, sáng ngày 12/10/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du…

15.10.2018

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch khảo sát thực địa du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 3 tỉnh vùng…

   Triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ: “Phát triển du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Nghiên cứu trường hợp khu vực Tây Nguyên” do Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch giao, từ ngày 20/9- 27/9/2018 Viện Nghiên cứu Phát triển Du …

03.10.2018

Khảo sát nhiệm vụ “Khảo sát đánh giá tác động của hoạt động du lịch đối với môi trường sinh thái tại một số…

   Trong khuôn khổ nhiệm vụ Thường xuyên theo chức năng năm 2018 của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch về “Khảo sát đánh giá tác động của hoạt động du lịch đối với môi trường sinh thái tại một số Vườn Quốc gia (không bao gồm 9 khu dự t…

14.09.2018

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch khảo sát tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

   Khai thác du lịch tại các Vườn Quốc gia (VQG) đã góp phần hỗ trợ thu nhập kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương; nâng cao hiểu biết, ý thức của cộng đồng và khách du lịch về bảo vệ tài nguyên, môi trường. Hoạt…

14.09.2018

Áp dụng thử dự thảo TCVN “Hệ thống quản lý sự kiện bền vững – các yêu cầu áp dụng trong lĩnh vực du…

 Triển khai thực hiện Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về “Hệ thống quản lý sự kiện bền vững - các yêu cầu áp dụng trong lĩnh vực du lịch” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao…

30.08.2018

Hội thảo Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu phát triển sản phẩm Du lịch đô thị ở Việt Nam”

   Trong khuôn khổ Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đô thị ở Việt Nam", ngày 29/8/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức Hội thảo "Du lịch đô thị, thực trạng và giải pháp phát triển" nhằm tạo diễn đ…

30.08.2018

Khảo sát thực tế nhiệm vụ “Điều tra hiện trạng du lịch Homestay tại khu vực Tây Bắc phục vụ chính sách hỗ trợ…

 Thực hiện nhiệm vụ Thường xuyên theo chức năng năm 2018 về “Điều tra hiện trạng du lịch Homestay tại khu vực Tây Bắc phục vụ chính sách hỗ trợ sự tham gia của cộng đồng trong phát…

10.08.2018

Hội nghị chuyên đề TCVN “Hệ thống quản lý sự kiện bền vững – Các yêu cầu áp dụng trong lĩnh vực du lịch”

 Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án Xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao, ngày 24/7/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức Hội ng…

10.08.2018

Hội thảo “Chính sách phát triển du lịch cộng đồng và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch cộng…

   Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch, sáng ngày 03/8/2018, tại Mai Châu, Hòa Bình, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức Hội thảo “Chính sách phát triển du lịch cộng đồng và đào tạo nguồn …

10.08.2018
  • 1
  • 5
  • 6