Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch tăng cường hợp tác liên kết nghiên cứu khoa học, đào tạo

      IMG 7214 Với quan điểm không ngừng mở rộng hợp tác để phát triển sâu, rộng, hiệu quả hơn, ngày 06/9/2014, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (ITDR) do TS. Đỗ Thị Thanh Hoa – Phó Viện trưởng đại diện đã ký biên bản hợp tác liên kết nghiên cứu khoa học, đào tạo cùng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội do TS. Nguyễn Đình Dương – Viện trưởng làm đại diện;  Viện Chiến lược và Chính sách tài chính do TS. Vũ Như Thăng làm đại diện và Viện Quản lý Châu Á – Thái Bình Dương do PGS. TS Nguyễn Văn Thắng – Viện trưởng làm đại diện.  

    IMG 7894

      Việc ký kết biên bản hợp tác này là minh chứng cho việc thực hiện những cam kết đã được thống nhất giữa các bên về khai thác thế mạnh của mỗi bên nhằm tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hợp tác liên kết trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu giữa 4 Viện. Cụ thể, 4 bên đồng thuận trong việc hợp tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng đào tạo đại học và sau đại học; trong nghiên cứu khoa học tập trung vào những vấn đề lý thuyết cơ bản, những vấn đề thực tiễn mới của Hà Nội và các địa phương cũng như cả nước; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn để đánh giá tiềm năng, khả năng của các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có nhu cầu trong quá trình xây dựng và phát triển sản xuất kinh doanh. Với cam kết cử chuyên gia có đủ điều kiện và năng lực cũng như cung cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện các công việc trong quá trình hợp tác, liên kết, tin tưởng rằng trong tương lai, 4 đơn vị sẽ gắn kết, tương trợ lẫn nhau hướng đến mục tiêu chung là ngày càng phát triển, đóng góp được nhiều công trình khoa học có hiệu quả và khả năng ứng dụng cao cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

    Bài cùng chuyên mục