Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức đoàn khảo sát tại Tuyên Quang

     Thực hiện nhiệm vụ xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030” do Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch giao, Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức đoàn công tác khảo sát, thực địa tại Tuyên Quang do Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn làm trưởng đoàn, tham gia đoàn có nhóm chuyên gia nghiên cứu lập quy hoạch của Viện.

    Khu di tích lịch sử Tân Trào – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan Trung ương làm việc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp gồm 183 di tích trong đó có 18 di tích và cụm di tích tiêu biểu, đã được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, đây chính là tài nguyên du lịch nhân văn quan trọng, hấp dẫn. Với những tiềm năng, lợi thế và những khả năng phát triển du lịch, Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 đã định hướng phát triển khu di tích lịch sử Chiến khu Tân Trào thành một trong 47 Khu Du lịch Quốc gia của cả nước. Phát triển du lịch Tân Trào sẽ góp phần tăng cường thu hút khách du lịch đến Tuyên Quang và các tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ, điều này không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo mà còn góp phần phát triển du lịch quốc gia. Việc nghiên cứu xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030” là điều kiện cần, quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu trên.

     Đoàn công tác của Viện đã khảo sát toàn bộ Khu du lịch Tân Trào bao gồm 11 xã của 2 huyện Yên Sơn và Sơn Dương để đánh giá hiện trạng phát triển và tiềm năng du lịch tại các điểm du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái quan trọng như Lán Nà Nưa, làng Tân Lập, Cây đa Tân Trào, Đình Tân Trào, Đình Hồng Thái, các khu di tích Văn phòng Chính phủ, ATK Kim Quan, Trung Yên, núi Hồng, sông Phó Đáy… Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang, Ban quản lý Khu Du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào và các đơn vị liên quan tại địa phương về các nội dung phục vụ công tác quy hoạch như thu thập thông tin, tài liệu, trao đổi về tình hình khai thác, quản lý và phát triển du lịch trên địa bàn làm cơ sở cho việc đề xuất các định hướng, mục  tiêu và giải pháp phát triển du lịch trong quy hoạch.

    Ngoài ra, để tăng cường tính kết nối, liên kết trong phát triển du lịch khu du lịch quốc gia Tân Trào, đoàn công tác cũng khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và phụ cận như cụm Hồ Na Hang, Suối khoáng nóng Mỹ Lâm, Hàm Yên…

     Đoàn công tác đã kết thúc chuyến khảo sát tốt đẹp với những kết quả làm việc đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030”.

  Một số hình ảnh của đoàn công tác:

  KSTanTrao

  Đoàn công tác làm việc với Sở VHTTDL Tuyên Quang

  KSTantrao1

  Lán Nà Nưa

  KSTanTrao2

  Cây đa Tân Trào

  KSTanTrao3

  Làng Tân Lập

  Hoàng Mai

  Bài cùng chuyên mục