Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Viện NCPT Du lịch tổ chức bảo vệ các đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2011

        Trong hai ngày 19 và 20/12/2011, Viện NCPT Du lịch đã tổ chức bảo vệ 4 đề tài NCKH cấp cơ sở thực hiện trong năm 2011. Đó là các đề tài :

  1.Hoàn thiện hệ thống ký hiệu bản đồ quy hoạch phát triển du lịch do Ths. Trần Tuyết Mai chủ trì
  2.Xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển Bình Thuận do CN. Đinh Thị Thanh Hiền chủ trì
  3.Quy trình thu thập, xử lý dữ liệu khách du lịch quốc tế đến Hà Nội do CN. Hà Thúy Phượng chủ trì
  4.Ứng dụng GIS trong đánh giá, phân vùng chất lượng môi trường nước tại khu du lịch đảo Phú Quốc do CN. Nguyễn Thùy Vân chủ trì.

          Đây là các đề tài được chọn để thực hiện trong số nhiều đề tài đã đăng ký và các cán bộ chủ trì đều là các cán bộ trẻ. 

          Mặc dù là đề tài cơ sở, với kinh phí thấp nhưng các cán bộ chủ trì đã tích cực thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ đề ra với chất lượng khá tốt. Trong số 4 đề tài nêu trên, có hai đề tài được đánh giá đạt loại xuất xắc là đề tài "Hoàn thiện hệ thống ký hiệu bản đồ quy hoạch phát triển du lịch" và "Ứng dụng GIS trong đánh giá, phân vùng chất lượng môi trường nước tại khu du lịch đảo Phú Quốc". Cả hai đề tài này đều có sản phẩm cụ thể, có thể ứng dụng được trước mắt trong phạm vi của Viện. Đề tài "Hoàn thiện hệ thống ký hiệu bản đồ quy hoạch phát triển du lịch" đã đề xuất được một thư viện các ký hiệu bản đồ sử dụng trong việc biên tập các bản đồ quy hoạch phát triển du lịch, góp phần chuẩn hóa hệ thống ký hiệu bản đồ quy hoạch phát triển du lịch. Với việc ứng dụng công nghệ GIS, bằng phần mềm Mapinfo, đề tài "Ứng dụng GIS trong đánh giá, phân vùng chất lượng môi trường nước tại khu du lịch đảo Phú Quốc" đã đưa ra  bản đồ phân vùng ô nhiễm phù hợp và độ tin cậy cao với các kết quả như được phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm qua các năm của các dự án.

           Với việc thực hiện thành công các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở trong năm 2010 và 2011, nhiều cán bộ trẻ của Viện đã được làm quen với hoạt động nghiên cứu, đã trưởng thành hơn và có thể đảm nhận được những nhiệm vụ khoa học với quy mô lớn hơn.

  Bài cùng chuyên mục