Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Triển khai các hoạt động thuộc Kế hoạch chiến lược của nhóm công tác du lịch APEC giai đoạn 2020 – 2024

  Ngày 21/5/2020, tại Tổng cục Du lịch, các vụ và đơn vị liên quan đến nhiệm vụ xây dựng đề xuất dự án triển khai các hoạt động thuộc Kế hoạch của nhóm công tác du lịch APEC giai đoạn 2020 – 2024 đã có cuộc thảo luận về các nội dung Việt Nam có thể tham gia, chủ trì hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch chiến lược này. Tham dự cuộc họp có đại diện các Vụ Hợp tác quốc tế, Thị trường du lịch, Lữ hành, Khách sạn, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch và Trung tâm Thông tin Du lịch.

  Diễn đàn kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) xây dựng Kế hoạch chiến lược du lịch APEC 2020 – 2024 với định hướng chiến lược cho tăng trưởng lữ hành và du lịch trong thập kỷ tới. Nhận thức tầm quan trọng của tiến bộ công nghệ và thách thức của những bất ổn kinh tế toàn cầu, Kế hoạch chiến lược này nhấn mạnh 4 trụ cột ưu tiên gồm chuyển đổi kỹ thuật số; phát triển nguồn nhân lực; tạo thuận lợi đi lại và năng lực cạnh tranh; du lịch bền vững và tăng trưởng kinh tế. Hướng tới thực hiện tầm nhìn chiến lược của APEC về thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và toàn diện trong khu vực APEC, hỗ trợ các nỗ lực của các nền kinh tế thành viên để tăng khả năng cạnh tranh, đồng thời củng cố các mục tiêu khu vực, nhóm công tác du lịch APEC thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các nền kinh tế thành viên, kêu gọi các đề xuất dự án đảm bảo đáp ứng được các ưu tiên về số hóa, thúc đẩy du lịch bền vững và toàn diện để đạt được tăng trưởng kinh tế và tăng thêm lợi ích cho du lịch cho cộng đồng APEC. Bên cạnh đó, các đề xuất dự án của Nhóm công tác du lịch APEC cần phải phù hợp với các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

  Ngày 21/5/2020, tại Tổng cục Du lịch, các vụ và đơn vị liên quan đến nhiệm vụ xây dựng đề xuất dự án triển khai các hoạt động thuộc Kế hoạch của nhóm công tác du lịch APEC giai đoạn 2020 – 2024 đã có cuộc thảo luận về các nội dung Việt Nam có thể tham gia, chủ trì hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch chiến lược này. Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu chủ trì cuộc họp, tham dự còn có đại diện các Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thị trường du lịch, Vụ Lữ hành, Vụ Khách sạn, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch và Trung tâm Thông tin Du lịch.
  Liên quan đến việc tham gia đề xuất dự án cho Kế hoạch chiến lược du lịch APEC 2020 – 2024, Việt Nam mong muốn phát huy vai trò chủ động, tích cực xây dựng các dự án phù hợp với khả năng và điều kiện của ngành và của đất nước và được sự đồng thuận cao nhất của các nền kinh tế thành viên. Theo đó, du lịch Việt Nam Nam chú trọng đến các sáng kiến hợp tác đa bên liên quan đến các lĩnh vực và vấn đề mang tính khu vực và toàn cầu, trong đó có phát triển du lịch dựa trên nền tảng công nghệ, ứng phó với mối đe dọa an ninh phi truyền thống và tình trạng khẩn cấp, mô hình thu thập và chia sẻ thông tin chung để đáp ứng nhu cầu và lợi ích cho các đối tác công tư trong du lịch, mạng lưới du lịch cộng đồng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch và truyền thông hiệu quả. Những sáng kiến đề xuất trong cuộc thảo luận nhằm thống nhất một dự án chung của ngành du lịch, với ý nghĩa quan trọng như là một nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nền kinh tế thành viên và những đối tác có lợi ích liên quan trong APEC. Việc chủ động đề xuất dự án có hiệu quả và khả thi sẽ thể hiện vai trò và sự tham gia tích cực, chủ động của Việt Nam tại APEC nói riêng và tại các diễn đàn đa phương khác nói chung. Các sáng kiến này vừa có ý nghĩa đối với nhiều nền kinh tế thành viên vừa tạo điều kiện cho Việt Nam quản lý có hiệu quả các lĩnh vực ngành du lịch như mạng lưới du lịch cộng đồng, doanh nghiệp lưu trú, nhân lực ngành du lịch…

  Cuộc họp tại Tổng cục Du lịch

  Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tham gia triển khai các hoạt động thuộc Kế hoạch của nhóm công tác du lịch APEC giai đoạn 2020 – 2024 với hai đề xuất dự án. Theo quy trình, Vụ Hợp tác quốc tế là đầu mối tổng hợp các sáng kiến đề xuất của các vụ, đơn vị chức năng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Du lịch lựa chọn dự án ưu tiên để gửi Ban Thư ký và Nhóm công tác du lịch APEC. Với ý nghĩa là một nhiệm vụ chung của ngành du lịch về hợp tác và hội nhập quốc tế, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch sẽ chủ động thực hiện phối hợp với các đơn vị chức năng của Tổng cục Du lịch trong công tác nghiên cứu, triển khai dự án nếu được phê duyệt sau này./.

  Chiến Thắng

  Bài cùng chuyên mục