Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Viện NCPT Du lịch nghiệm thu các đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2010

Năm 2010, Viện NCPT Du lịch được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ kinh phí để thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở :

1. Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo ngắn hạn khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (chủ nhiệm TS. Trương Sỹ Vinh)

2. Đề xuất định hướng tổ chức hoạt động nghiên cứu và phát triển của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (chủ nhiệm Ths Dương Viết Huy)

3. Nâng cao hiệu quả hợp tác liên kết phát triển trong khu vực ASEAN đối với du lịch Việt Nam (chủ nhiệm Ths Nguyễn Quốc Hưng)

Đây là các đề tài có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động nghiên cứu và quản lý của Viện. Với mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu, tạo điều kiện cho các  cán bộ trẻ, chưa có điều kiện tham gia  hoạt động nghiên cứu, hầu hết các đề tài trên được giao cho các cán bộ lần đầu chủ trì đề tài NCKH.

Sau 8 tháng triển khai, ngày 15/12/2010 và 22/12/2010 Viện NCPT Du lịch đã tổ chức nghiệm thu 3 đề tài nêu trên sau khi đã Hội thảo trao đổi ý kiến vào ngày 7/12/2010.  Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao nỗ lực của các chủ nghiệm đề tài trong việc tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu để có được những thành công đáng ghi nhận. Hy vọng với những thành công ban đầu, các chủ nhiệm đề tài sẽ phát huy để có thể đảm nhận được những công trình khoa học có quy mô lớn hơn.

Những kết quả nghiên cứu khoa học này sẽ được sử dụng làm tiền đề, l‎ý luận cho các hướng nghiên cứu tương tự và có thể phát triển thành đề tài NCKH cấp Bộ trong thời gian tới.

Viện NCPT Du lịch sẽ sớm cập nhật nội dung các nghiên cứu trên lên website của Viện.

Bài cùng chuyên mục