Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • UNWTO giới thiệu Bộ công cụ tiết kiệm năng lượng cho khách sạn

  neZEH WEB SITE SLIDE SHOW 620x211

     UNWTO và các đối tác đã giới thiệu bộ công cụ điện tử hướng dẫn các khách sạn đạt tới mức tiêu thụ năng lượng gần như bằng 0 (Nghĩa là các khách sạn tối đa hóa sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, hạn chế lượng năng sử dụng gần như bằng 0).
  Bộ công cụ điện tử neZEH (nearly-Zero Enery Hotels – tạm dịch: Những khách sạn sử dụng năng lượng gần như bằng 0) đã chính thức được công bố tại website www.nezeh.eu. Bộ công cụ hỗ trợ đánh giá hiệu suất sử dụng năng lượng của khách sạn và đề xuất các biện pháp cải tiến hiệu quả và tối đa hóa sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, hướng tới hạn chế gần như bằng 0 việc tiêu thụ năng lượng.

     Bộ công cụ điện tử neZEH đánh giá hiệu suất sử dụng năng lượng của các khách sạn thông qua bảng hỏi và xác định các phương án sử dụng năng lượng hiệu quả, bao gồm việc sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng không tái tạo, đồng thời nâng cao nhận thức về chủ đề thông qua các ví dụ thực tế.
     Dự án này được thực hiện với mục đích hỗ trợ các khách sạn ở Châu Âu tuân theo các Quy tắc xây dựng năng lượng gần như bằng 0 (nZEB), điều mà các quốc gia trong khối EU được yêu cầu phải đạt được vào năm 2020. Mỗi tòa nhà ở mức nZEB phải chứng minh được mức độ cao của hiệu suất sử dụng năng lượng. Sự gần như bằng 0, hoặc rất thấp, mức năng lượng cần thiết nên được tạo ra đáng kể bởi các nguồn năng lượng tái tạo, bao gồm nguồn sản xuất tại chỗ hoặc gần đó.
     Theo phát biểu của Tổng thư ký UNWTO – Taleb Rifai, “Sáng kiến hoàn toàn mới này cho thấy không chỉ sự quan tâm mà còn là sự cam kết mức độ cao của lĩnh vực du lịch đến một vấn đề đang rất được thế giới quan tâm, đó là biến đổi khí hậu”.
  16 khách sạn ở 7 nước Châu Âu (Croatia, France, Greece, Italy, Romania, Spain, và Sweden) đã tham gia vào dự án này như những khách sạn neZEH dẫn đầu. Những khách sạn này đã trở thành những ví dụ truyền cảm hứng cho ngành công nghiệp khách sạn ở Châu Âu về việc làm thế nào để áp dụng vào những bài học thực tiễn nhằm đạt được mức độ sử dụng năng lượng gần như bằng 0.
     Dự án neZEH được đồng tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu trong khuôn khổ Chương trình Năng lượng Thông minh Châu Âu. Dự án này hướng tới đẩy nhanh mức độ cải tiến trên diện rộng cho các khách sạn chuyển thành các tòa nhà gần như sử dụng năng lượng bằng 0 (nZEB), bằng việc cung cấp những tư vấn kỹ thuật tới chủ các khách sạn và chứng minh năng lực dẫn đầu của dự án nZEB trong lĩnh vực khách sạn tại Châu Âu.
  Đây là một nội dung hay và hữu ích trong việc hướng tới tiết kiệm năng lượng sử dụng tại các khách sạn. Để tìm hiểu kỹ hơn, quý độc giả có thể truy cập website: www.nezeh.eu hoặc tham khảo tài liệu về neZEH tại:
  http://www.nezeh.eu/assets/media/fckuploads/file/neZEH_Entipo_2_ptixo_gia%20WEB.pdf

  Bài cùng chuyên mục