Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Tổng Cục Trưởng Nguyễn Văn Tuấn chỉ đạo công tác sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2013 tại Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch

  Ngày 03/07/2013, Tổng Cục Trưởng Nguyễn Văn Tuấn và lãnh đạo các đơn vị chức năng của Tổng cục Du lịch đã đến làm việc và chỉ đạo sơ kết công tác 6 tháng và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm tại Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch.

  Họp 0307
  Sau khi nghe báo cáo của Viện trưởng Hà Văn Siêu về công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013 của Viện, Tổng cục trưởng đã đánh giá và ghi nhận những đóng góp của Viện trong công tác chung của Tổng cục Du lịch. Tổng cục trưởng đã nêu rõ mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng Viện đã từng bước củng cố và kiện toàn bộ máy, sáu tháng đầu năm đã thực hiện được nhiều nội dung công việc lớn nhưng cần phải tiếp tục đẩy mạnh sức sáng tạo, tính năng động và phối hợp trong và ngoài đơn vị để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ công việc. Tổng cục trưởng cũng đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho Viện để trong thời gian tới tích cực tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục trong công tác xây dựng chính sách phát triển du lịch cũng như quy hoạch phát triển ngành.

  Đại diện lãnh đạo Viện, Viện trưởng Hà Văn Siêu đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng và nhận trách nhiệm chỉ đạo Viện hoàn thành tốt các công việc mà Lãnh đạo Tổng Cục giao phó.

  Ngày 03/07/2013, Tổng Cục Trưởng Nguyễn Văn Tuấn và các Lãnh đạo đơn vị chức năng của Tổng cục du lịch đã đến thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch.

  Sau khi nghe báo cáo của Viện trưởng Hà Văn Siêu về công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch đặt ra 6 tháng cuối năm 2013 của Viện, TCT đã ghi nhận những đóng góp vô cùng to lớn của Viện đồng thời chỉ đạo sát sao về việc chấn chỉnh những tồn tại không đáng có, đặt ra những mục tiêu cơ bản phải đạt được trong 6 tháng cuối năm 2013.

  Đại diện lãnh đạo viện đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của TCT và hứa sẽ hoàn thành công việc mà Lãnh đạo Tổng Cục đã giao phó.

  Bài cùng chuyên mục