Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Tổng cục Du lịch Tổng kết công tác tháng 12 năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 01/2014

     1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12

     1.1. Chỉ tiêu kinh tế: Số khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12/2013 đạt 722.349 lượt khách, giảm 1,2% so với tháng 11/2013 và tăng 14,1% so với tháng 12/2012. Lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt 566.221 lượt khách, chiếm 78,39% (tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2012); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 9.758 lượt khách, chiếm 1,35% (giảm 70,8% so với cùng kỳ năm 2012); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 146.370 lượt khách, chiếm 20,26% (tăng 76,3% so với cùng kỳ năm 2012).

     Tổng số khách quốc tế đến Việt nam năm 2013 đạt 7.572.352 lượt khách, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2012. Số liệu khách du lịch nội địa trong năm 2013 đạt 35 triệu lượt khách, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2012; Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 200.000 tỷ đồng, tăng 25,0% so với cùng kỳ năm 2012.

     1.2. Các hoạt động nổi bật đã triển khai trong tháng 12 

     – Hoàn thiện lần cuối, báo cáo Lãnh đạo Bộ trình chính phủ phê duyệt Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch giai đoạn 2014 – 2020.

     – Tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2013 của Tổng cục Du lịch.

     – Phối hợp chuẩn bị và tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch Đà Lạt 2013 với các hoạt động: Festival hoa Đà Lạt, Công bố Năm Du lịch Quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt, kỷ niệm 120 năm Đà Lạt.

     – Chuẩn bị nội dung công tác tổng kết và hoàn thành công tác xét thi đua khen thưởng năm 2013.

     – Tổ chức Lễ vinh danh và trao tặng giải thưởng du lịch Việt Nam 2012 và Hội nghị doanh nghiệp du lịch năm 2013.

     – Phối hợp chỉ đạo tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia đồng bằng sông Hồng – Hải phòng 2013.

     – Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế năm 2013 cho cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục Du lịch.

     – Tiếp tục triển khai Chương trình Hành động Quốc gia về Du lịch và thanh quyết toán các nhiệm vụ đã thực hiện.

     1.3. Đánh giá 

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng về các nhiệm vụ triển khai trong tháng 12/2013, về cơ bản các Vụ, đơn vị đã chủ động đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao với mục tiêu hoàn tất các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2013 đã đề ra.

     Tuy nhiên công tác quyết toán một số nhiệm vụ đã hoàn thành còn chậm trễ; 4/30 nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động Quốc gia và 3/9 nhiệm vụ thuộc Chương trình Xúc tiến Du lịch Quốc gia không thực hiện và chuyển sang năm sau.

     2. Kế hoạch công tác tháng 01

     Tháng 01 năm 2014, Tổng cục Du lịch tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

     – Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2014, thực hiện tổng kết công tác Đảng, công tác đoàn thể.

     – Xây dựng Đề án vinh danh và trao tặng giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2013 theo chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo số 546/TB-VP ngày 09/12/2013.

     – Thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí và tập trung triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động Quốc gia về Du lịch và Chương trình Xúc tiến Du lịch Quốc gia năm 2014.

     – Hoàn tất công tác thi tuyển công chức năm 2013 gồm: xây dựng đáp án và chấm thi.

     – Triển khai công tác chuẩn bị và tham dự các sự kiện: Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2014, Hội chợ Travev tại Malaysia, Hội chợ ITB, Hội chợ MITT Nga và Intour Market.

     – Tập trung triển khai Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 04/9/2014 về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

     – Tiến hành tiếp nhận trại Thụy Điển.

     – Xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược, Quy hoạch tổng thể, 03 Quy hoạch vùng và các đề án chuyên đề trong năm 2014.

     – Triển khai công tác phục vụ Tết nguyên đán gồm các nội dung: Chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện duy trì các hoạt động để phục vụ du khách  trong dịp nghỉ Tết nguyên đán 2014; Lo Tết cho cán bộ công chức; Tổ chức gặp mặt các cán bộ hưu trí, đảm bảo việc trực Tết và bảo vệ cơ quan.

     – Tập trung hoàn tất Thông tư hướng dẫn về sử dụng kinh phí của chương trình Hành động Quốc gia và xử lý các thủ tục về tài chính.

     – Phối hợp với Thanh Hóa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về chủ đề và chương trình của Năm Du lịch Quốc gia 2015.

     

  Bài cùng chuyên mục