Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thư chúc mừng 70 năm ngày Truyền thống ngành Văn hóa

  logoVien chuan

   

   

  Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2015), Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư:

   

   

   

  THƯ CHÚC MỪNG

  Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2015

        Trong không khí cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945- 28/8/2015), thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ VHTTDL, tôi trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

        Trên chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hóa luôn phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, không ngại gian khổ, hy sinh, nỗ lực làm tròn sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận văn hóa, góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của dân tộc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “Văn hóa  soi đường cho quốc dân đi”, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

        Đất nước ta đang ở giai đoạn phát triển rất quan trọng; thời cơ và thách thức trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế đã đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đặc biệt là hiện nay toàn ngành đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 09.6.2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Đất nước.

        Phấn khởi và tự hào với những thành tựu 70 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành Văn hóa, chúng ta cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân sự hy sinh và công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  ngành Văn hóa. Tôi tin tưởng rằng, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo; tập trung trí tuệ, đồng lòng, đồng sức, lao động cần cù, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; thực hiện tốt trách nhiệm công chức và công vụ; thi đua phấn đấu đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong giai đoạn mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

        Chúc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

        Hoàng Tuấn Anh
        Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng

  Bài cùng chuyên mục