Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo điều chỉnh tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch năm 2022

Ngày 5/9/2022, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch ban hành Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2022.

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tuyển dụng 01 chỉ tiêu ở vị trí việc làm, cụ thể:

Công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo (01 chỉ tiêu)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: đến hết 17h00 ngày 9/9/2022.

Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính, Kế hoạch, Tài chính, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch; 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37343131

Xem chi tiết tại đây:Thông báo tuyển viên chức 2022

Bài cùng chuyên mục