Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Hội thảo xin ý kiến chuyên gia cho đề tài cấp cơ sở năm 2015: “Hệ thống hóa dữ liệu bản đồ phục vụ công tác nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

      Hoithao TuyetMai 1Ngày 04/12/2015, tại Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch đã diễn ra buổi hội thảo xin ý kiến chuyên gia cho đề tài cấp cơ sở năm 2015: “Hệ thống hóa dữ liệu bản đồ phục vụ công tác nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch”. Chủ nhiệm đề tài là Ths. Trần Thị Tuyết Mai.
     Chủ trì Hội thảo là TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện NCPTDL cùng sự tham gia của TS. Trương Sỹ Vinh Phó Viện trưởng, T.S Đỗ Thị Thanh Hoa, Phó viện trưởng, các thành viên hội đồng khoa học, lãnh đạo các phòng ban và các cán bộ chuyên môn của Viện.

  Viện Nghiên cứu phát triển du lịch là đơn vị nghiên cứu đầu ngành và là đơn vị tư vấn chính cho các địa phương  trong việc lập các quy hoạch phát triển du lịch trong nhiều năm qua. Chính vị vậy mà số lượng các bản đồ du lịch là sản phẩm nghiên cứu, tư vấn của Viện rất lớn, bao gồm các loại bản đồ như: bản đồ tài nguyên du lịch, bản đồ kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch, bản đồ luồng khách du lịch, bản đồ kinh tế du lịch, bản đồ quy hoạch phát triển du lịch,… Tuy nhiên, do lý do thời gian và khó khăn khách quan trong công tác quản lý như chuyển đổi chức năng, nhân sự của các phòng ban của Viện mà việc quản lý các sản phẩm bản đồ không thống nhất, chưa khoa học, chưa thuận tiện cho việc tra cứu, nghiên cứu. Từ đó dẫn đến lãng phí tài nguyên nghiên cứu, thậm chí mất chi phí để xây dựng lại bản đồ. Chính vì vậy, mục tiêu của đề tài là tập hợp các dữ liệu bản đồ riêng lẻ của Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch thành một hệ thống, hài hòa về nội dung và hình thức theo yêu cầu sử dụng, lập ra và công bố danh mục bản đồ.

  Hoithao TuyetMai1  

     Đề tài của Ths. Trần Thị Tuyết Mai là đề tài được Hội đồng khoa học của Viện NCPTDL đặt hàng với mục đích phục vụ công tác quản lý của Viện NCPTDL.  Về bố cục, đề tài bao gồm 3 phần, phần một tập trung vào làm rõ cơ sở lý luận về cơ sở dữ liệu bản đồ; phần 2 của đề tài tập trung đánh giá thực trạng cơ sở dữ liệu bản đồ của Viện NCPTDL; phần 3 là Định hướng giải pháp hệ thống hóa Cơ sở dữ liệu bản đồ của Viện NCPTDL.

  Hoithao TuyetMai

     Sau phần trình bày của chủ nhiệm đề tài, các đại biểu tham dự đã đóng góp các ý kiến góp ý về nội dung và lẫn hình thức của đề tài. Nhìn chung, các đại biểu tham dự hội thảo đều đánh giá cao giá trị thực tiễn của đề tài trong việc giúp tư vấn nâng cao hiệu quả quản lý của Viện NCPTDL nói chung, hiệu quả tổ chức, sắp xếp, phân loại dữ liệu bản đồ nói riêng. Các đại biểu cũng nhận xét đề tài về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra đối với một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, duy chỉ có một số điểm nhỏ liên quan đến lý luận chung trong phần Chương một mà chủ nhiệm nên lưu ý. Chủ nhiệm đề tài ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những ý đóng góp quý báu của các đại biểu đã giúp chủ nhiệm đề tài hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu của mình.

  Bài cùng chuyên mục