Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Hệ thống hóa dữ liệu bản đồ phục vụ công tác nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch”

  logoVien chuan  Ngày 29/12/2015, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch đã tổ chức thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Hệ thống hóa dữ liệu bản đồ phục vụ công tác nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch”. Chủ nhiệm đề tài là Ths. Trần Thị Tuyết Mai – Nghiên cứu viên Phòng Quy hoạch phát triển du lịch.

     TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện NCPT Du lịch làm chủ tịch hội đồng, các thành viên Hội đồng cũng là thành viên của hội đồng khoa học Viện. Mục tiêu tổng quát của đề tài đặt ra là “Trên cơ sở rà soát, thu thập và thống kê dữ liệu bản đồ của Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch, trên cơ sở đó sắp xếp và quản lý danh mục bản đồ một cách khoa học phục vụ công tác nghiên cứu tại Viện NCPTDL”.

  2015 12 29 Tuyet Mai1

     Đề tài được trình bày trong 3 phần chính, phần một tập trung vào làm rõ cơ sở lý luận về cơ sở dữ liệu bản đồ; phần 2 của đề tài tập trung đánh giá thực trạng Cơ sở dữ liệu bản đồ của Viện NCPTDL; phần 3 là Định hướng giải pháp hệ thống hóa Cơ sở dữ liệu bản đồ của Viện NCPTDL.
     Với các phương pháp thu thập tổng hợp dữ liệu,  phương pháp thống kê dữ liệu, phương pháp phân tích đánh giá, phương pháp chuyên gia,.. nhóm nghiên cứu đã thực hiện đề tài nghiêm túc, công phu, các kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; các sản phẩm của Đề tài đáp ứng các yêu cầu về mặt khoa học và hình thức. Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua đề tài và công nhận loại “Khá”. Nhóm nghiên cứu đề tài tiếp thu các góp ý của các thành viên trong Hội đồng để tăng giá trị khoa học, thực tiễn của đề tài và hoàn thiện theo quy định.

  Bài cùng chuyên mục