Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thẩm định đề tài NCKH cấp cơ sở: “Nghiên cứu tính toán nhu cầu tổng vốn đầu tư phát triển du lịch phục vụ công tác quy hoạch”

  nckh nhmai 2015  Thực hiện các hoạt động Nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch năm 2015, ngày 30/12/2015, Hội đồng nghiệm thu của Viện NCPTDL, chủ tịch là TS.Trương Sỹ Vinh – Phó Viện trưởng cùng các thành viên theo Quyết định số 79/QĐ-VNCPTDL đã tổ chức thẩm định đề tài NCKH cấp cơ sở: “Nghiên cứu tính toán nhu cầu tổng vốn đầu tư phát triển du lịch phục vụ công tác quy hoạch”, do ThS. Nguyễn Hoàng Mai làm Chủ nhiệm đề tài.
     Đề tài được thực hiện với mục đích nghiên cứu các phương pháp tính toán nhu cầu tổng vốn đầu tư phục vụ công tác quy hoạch, từ đó đề xuất phương án lựa chọn phương pháp tính toán phù hợp với mỗi loại quy hoạch (gồm quy hoạch tổng thể và quy hoạch cụ thể), góp phần nâng cao chất lượng dự báo tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển du lịch trong thực tiễn lập quy hoạch du lịch của Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch.
     Đề tài tập trung nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận của phương pháp tính toán nhu cầu tổng vốn đầu tư phát triển du lịch; tìm hiểu thực trạng việc sử dụng các phương pháp tính toán tại Việt Nam và đề xuất lựa chọn các phương án tính toán phù hợp nhất, nâng cao chất lượng dự báo về nhu cầu vốn đầu tư.
     Các thành viên trong hội đồng khoa học khoa đã đánh giá tốt về kết quả nghiên cứu của nhóm đề tài, cho rằng đây là đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện nghiêm túc, đề tài có giá trị thực tiễn trong việc cải thiện chất lượng dự báo nhu cầu vốn đầu tư phát triển du lịch.
     Kết quả 5/5 thành viên trong hội đồng đồng ý đề tài được thông qua và yêu cầu nhóm tác giả chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp.

  Bài cùng chuyên mục