Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • TCDL nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý hướng dẫn viên du lịch

  (TITC) – Vừa qua, Tổng cục Du lịch đã tổ chức 3 lớp tập huấn tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 24/5 và Hà Nội vào ngày 27, 28/5 nhằm hướng dẫn sử dụng, quản lý phần mềm hướng dẫn viên du lịch cho các cán bộ, chuyên viên thực hiện công tác quản lý cấp thẻ hướng dẫn viên của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc và cơ sở đào tạo được Tổng cục Du lịch ủy quyền đào tạo, cấp chứng chỉ và tổ chức thi cấp chứng chỉ về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và ngoại ngữ du lịch.

  TaphuantaiHN

  Lớp học nhằm hướng dẫn cách sử dụng và thống nhất cách quản lý thông tin trên website www.huongdanvien.vn; các quy trình quản trị hồ sơ hướng dẫn viên và cấp thẻ, các thao tác cần thiết quản trị hồ sơ hướng dẫn viên trên mạng máy tính…

  Website www.huongdanvien.vn do Trung tâm Thông tin du lịch xây dựng, sau khi được nâng cấp đã đáp ứng được yêu cầu bảo mật của hệ thống; Tạo bản sao lưu khi có thay đổi thông tin của hướng dẫn viên; Phát triển cơ sở dữ liệu online quản lý chứng chỉ nghiệp vụ du lịch và ngoại ngữ nhằm phục vụ công tác kiểm soát đào tạo của các cơ sở được TCDL ủy quyền và đối chiếu hồ sơ tự động cho việc cấp thẻ hướng dẫn viên…

  Việc tổ chức các lớp học đã thu hút sự tham gia của nhiều cán bộ phụ trách công việc này tại các Sở VHTTDL trên cả nước. Tại lớp học, mỗi học viên tham dự được trang bị một máy tính nối mạng tốc độ cao để thực hành. Tham gia giảng dạy lớp tập huấn có đại diện của Vụ Lữ hành và Trung tâm Thông tin du lịch – Tổng cục Du lịch.

  TaphuantaiTPHCM

  Lớp tập huấn này có tầm quan trọng đặc biệt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hoá công tác quản lý và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch của ngành du lịch trong giai đoạn mới, tạo ra những bước tiến mới trong quá trình hội nhập quốc tế.

  Từ năm 2010, Tổng cục Du lịch đã thực hiện công tác đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch từ thẻ giấy sang thẻ từ và thống nhất thực hiện quản lý trên toàn quốc theo mô hình cơ sở dữ liệu online chia sẻ giữa các địa phương. Tính đến cuối năm 2012, tổng số thẻ từ đã cấp cho hướng dẫn viên trên toàn quốc khoảng 11.000 thẻ. Dự kiến, năm 2013 ngành Du lịch sẽ thực hiện quy trình cấp đổi thẻ theo định kỳ, ước tính số lượng cấp đổi khoảng 6.000 thẻ trên toàn quốc.

  Bài: Hương Lê; Ảnh: Xuân Thiện

  Bài cùng chuyên mục